Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-04-09
Program jednání 122 kB
61 kB
Záznam z jednání 65 kB
ikonka - bylo změněno Usnesení č.396 203 kB
178 kB
343/20 Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
ikonka - bylo změněno usn. 485/2020 , usn. 457/2020
ikonka - mění usnesení usn. 194/2020
Usnesení č.397 203 kB
177 kB
345/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb.
Usnesení č.398 203 kB
178 kB
344/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
Usnesení č.399 199 kB
177 kB
Mimořádné opatření
Příloha č.1 209 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.399
Příloha č.2 226 kB
40 kB
Příloha č.2 k usnesení č.399
Usnesení č.400 196 kB
178 kB
Mimořádné opatření
Příloha č.1 200 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.400
Usnesení č.401 193 kB
178 kB
Mimořádné opatření
Příloha č.1 217 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.401
Usnesení č.402 210 kB
178 kB
Mimořádné opatření
Příloha č.1 206 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.402
Usnesení č.403 199 kB
176 kB
Zrušení krizového opatření
ikonka - ruší usnesení usn. 278/2020
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.404 212 kB
186 kB
Zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
Příloha č.1 99 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.404
ikonka - bylo zrušeno usn. 512/2020
ikonka - ruší usnesení usn. 220/2020
Usnesení č.405 206 kB
180 kB
Informace Ministerstva zdravotnictví o opatřeních Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2
Usnesení č.406 210 kB
182 kB
Zajištění zvýšených osobních a provozních nákladů krajských hygienických stanic a zdravotních ústavů v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2
Usnesení č.407 197 kB
176 kB
339/20 Humanitární reakce na pandemii COVID-19
Usnesení č.408 204 kB
180 kB
336/20 Návrh některých opatření k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na sektor kultury
Usnesení č.409 210 kB
181 kB
331/20 Obnovení činnosti Národní ekonomické rady vlády
ikonka - ruší usnesení usn. 715/2010
ikonka - mění usnesení usn. 558/2010
Usnesení č.410 205 kB
181 kB
346/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Usnesení č.411 200 kB
176 kB
347/20 Informace o návrhu daňových opatření v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk