Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-04-06
Program jednání 123 kB
61 kB
Záznam z jednání 66 kB
Usnesení č.382 200 kB
181 kB
327/20 Návrh zákona o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu
Usnesení č.383 204 kB
181 kB
332/20 Návrh zákona o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře a nelékařských zdravotnických povolání osobami, které získaly vzdělání v jiném než členském státě Evropské unie, v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
Usnesení č.384 202 kB
180 kB
335/20 Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu.
Usnesení č.385 201 kB
180 kB
741/19 Návrh zákona o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů
Usnesení č.386 200 kB
176 kB
326/20 Doplnění priorit pro dotační titul „Protidrogová politika“ Úřadu vlády ČR na rok 2020
Usnesení č.387 389 kB
199 kB
Krizové opatření
ikonka - mění usnesení usn. 334/2020 , usn. 267/2020
Usnesení č.388 207 kB
182 kB
Krizové opatření
ikonka - ruší usnesení usn. 274/2020
Usnesení č.389 202 kB
177 kB
Mimořádné opatření
Příloha č.1 280 kB
54 kB
Příloha č.1 k usnesení č.389
Usnesení č.390 201 kB
177 kB
Mimořádné opatření
Příloha č.1 326 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.390
Usnesení č.391 200 kB
178 kB
Mimořádné opatření
Příloha č.1 202 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.391
Usnesení č.392 198 kB
176 kB
Ukončení platnosti části mimořádného opatření
Příloha č.1 190 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.392
Usnesení č.393 205 kB
180 kB
Krizové opatření
Usnesení č.394 199 kB
177 kB
Informace o změně krizového opatření
ikonka - mění usnesení usn. 347/2020
Usnesení č.395 197 kB
176 kB
Mimořádné opatření
Příloha č.1 236 kB
52 kB
Příloha č.1 k usnesení č.395
Příloha č.2 232 kB
52 kB
Příloha č.2 k usnesení č.395
331/20 Obnovení činnosti Národní ekonomické rady vlády
334/20 Dar Republice San Marino v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území San Marina
336/20 Návrh některých opatření k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na sektor kultury

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk