Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-03-26
Program jednání 123 kB
61 kB
Záznam z jednání 68 kB
Usnesení č.299 129 kB
180 kB
269/20 Návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020
Usnesení č.300 130 kB
176 kB
268/20 K finančnímu krytí nákladů na repatriaci občanů ze zahraničí v důsledku opatření proti šíření nemoci COVID-19 kapitolou Ministerstvo zahraničních věcí
Usnesení č.301 128 kB
178 kB
248/20 Návrh usnesení vlády o vyhodnocování dostupnosti dezinfekčních přípravků na ruce na trhu na území České republiky
Usnesení č.302 131 kB
179 kB
265/20 Zajištění rozpočtových prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva na snížení dopadů krizové situace způsobené pandemií koronaviru s využitím nástrojů realizovaných v gesci Ministerstva zemědělství - aktuální opatření Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.303 133 kB
180 kB
266/20 Zajištění rozpočtových prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva na zabezpečení potravinové soběstačnosti v rámci PRV na období 2014–2020 v souvislosti s COVID
ikonka - bylo zrušeno usn. 796/2020
Usnesení č.304 126 kB
175 kB
270/20 Informace o záměru vydání vyhlášky o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
Usnesení č.305 134 kB
183 kB
271/20 Zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek po dobu trvání nouzového stavu
Usnesení č.306 129 kB
176 kB
Mimořádné opatření
Příloha č.1 173 kB
68 kB
Příloha č.1 k usnesení č.306
Usnesení č.307 125 kB
176 kB
Mimořádné opatření
Příloha č.1 171 kB
62 kB
Příloha č.1 k usnesení č.307
Usnesení č.308 133 kB
178 kB
Mimořádné opatření
Příloha č.1 173 kB
64 kB
Příloha č.1 k usnesení č.308
Usnesení č.309 128 kB
176 kB
Krizové opatření
Usnesení č.310 129 kB
178 kB
Krizové opatření
ikonka - bylo změněno Usnesení č.311 132 kB
177 kB
274/20 Program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ
ikonka - bylo změněno usn. 552/2020

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk