Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-03-23
Program jednání 122 kB
61 kB
Záznam z jednání 71 kB
Usnesení č.269 131 kB
180 kB
241/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.270 130 kB
180 kB
247/20 Návrh zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
Usnesení č.271 129 kB
180 kB
252/20 Návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
Usnesení č.272 132 kB
178 kB
242/20 Návrh zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
Usnesení č.273 131 kB
178 kB
253/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.274 130 kB
178 kB
Krizové opatření
ikonka - bylo zrušeno usn. 388/2020
Usnesení č.275 128 kB
176 kB
Krizové opatření
Usnesení č.276 127 kB
177 kB
Krizové opatření
Usnesení č.277 129 kB
177 kB
250/20 Program Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID-19
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.278 128 kB
177 kB
Krizové opatření
ikonka - bylo zrušeno usn. 403/2020
ikonka - ruší usnesení usn. 216/2020
Usnesení č.279 148 kB
182 kB
Krizové opatření
ikonka - ruší usnesení usn. 217/2020 , usn. 215/2020
ikonka - bylo změněno Usnesení č.280 148 kB
182 kB
Krizové opatření
ikonka - bylo změněno usn. 538/2020
ikonka - ruší usnesení usn. 264/2020 , usn. 241/2020 , usn. 238/2020 , usn. 214/2020 , usn. 211/2020
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.281 283 kB
179 kB
Krizové opatření
ikonka - bylo zrušeno usn. 334/2020
Usnesení č.282 142 kB
178 kB
Mimořádné opatření
Příloha č.1 137 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.282
Usnesení č.283 130 kB
176 kB
Mimořádné opatření
Příloha č.1 240 kB
80 kB
Příloha č.1 k usnesení č.283
Usnesení č.284 127 kB
176 kB
Mimořádné opatření
Příloha č.1 122 kB
64 kB
Příloha č.1 k usnesení č.284
Usnesení č.285 124 kB
175 kB
Mimořádné opatření
Příloha č.1 172 kB
67 kB
Příloha č.1 k usnesení č.285
Usnesení č.286 132 kB
178 kB
Nákup a distribuce ochranných prostředků Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zdravotnictví
Příloha č.1 117 kB
33 kB
Příloha č.1 k usnesení č.286
ikonka - ruší usnesení usn. 263/2020
Usnesení č.287 126 kB
176 kB
Informace o záměru zrušení letů z Korejské republiky
Usnesení č.288 127 kB
176 kB
244/20 Snížení dopadů krizové situace způsobené pandemií koronaviru s využitím nástrojů realizovaných v gesci Ministerstva zemědělství - aktuální opatření Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.
Usnesení č.289 127 kB
174 kB
245/20 Návrh opatření k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na sektor zemědělství, potravinářství a lesnictví
Usnesení č.290 131 kB
178 kB
246/20 Národní doplňkové financování pro Program rozvoje venkova České republiky na období 2014–2020 (dále jen "PRV")
Usnesení č.291 124 kB
176 kB
243/20 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. dubna 2020
Usnesení č.292 129 kB
176 kB
Návrh na doplnění usnesení vlády z 19. března 2020 č. 257, o Cíleném programu podpory zaměstnanosti
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.293 140 kB
184 kB
254/20 Cílený programu podpory zaměstnanosti - část II.
ikonka - bylo zrušeno usn. 353/2020
ikonka - mění usnesení usn. 257/2020
Usnesení č.294 126 kB
176 kB
249/20 Podpora Technologie COVID
Usnesení č.295 128 kB
175 kB
251/20 Informace o návrhu daňových opatření v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)
Usnesení č.296 129 kB
178 kB
Financování centrálního nákupu ochranných prostředků Ministerstvem vnitra
Usnesení č.297 126 kB
176 kB
Návrh záruk Exportní a garanční pojišťovny (EGAP)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk