Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-03-19
Program jednání 123 kB
61 kB
Záznam z jednání 68 kB
Usnesení č.254 126 kB
176 kB
Návrh na vyhlášení stavu legislativní nouze
Usnesení č.255 129 kB
178 kB
220/20 Návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
Usnesení č.256 127 kB
175 kB
233/20 Návrh na jmenování ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.257 134 kB
181 kB
224/20 Cílený program podpory zaměstnanosti
ikonka - bylo zrušeno usn. 353/2020
ikonka - bylo změněno usn. 293/2020
Usnesení č.258 130 kB
176 kB
Mimořádné opatření - zajištění lůžek, personálnních kapacit a stanovení hygienicko-epidemiologických opatření pro potřeby zajištění akutní péče o pacienty s onemocněním COVID-19
Příloha č.1 124 kB
61 kB
Příloha č.1 k usnesení č.258
Usnesení č.259 130 kB
176 kB
231/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)
Usnesení č.260 127 kB
176 kB
234/20 Podpora COVID II.
Usnesení č.261 130 kB
176 kB
Mimořádné opatření, kterým se s účinností od 18. března 2020 nařizuje zákaz návštěv pacientů
Příloha č.1 185 kB
67 kB
Příloha č.1 k usnesení č.261
Usnesení č.262 131 kB
178 kB
Krizové opatření
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.263 132 kB
178 kB
235/20 Zabezpečení nákupu a distribuce ochranných prostředků potřebných k řešení a prevenci epidemie onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 Ministerstvem vnitra
Příloha č.1 136 kB
Příloha č.1 k usnesení č.263
ikonka - bylo zrušeno usn. 286/2020
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.264 126 kB
176 kB
Krizové opatření
ikonka - bylo zrušeno usn. 280/2020
Usnesení č.265 142 kB
178 kB
Mimořádné opatření k vyčlenění prodejní doby pro seniory
Příloha č.1 122 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.265
Usnesení č.266 130 kB
176 kB
O zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření vyhlášeného pod č.108/2020 Sb.,
ikonka - ruší usnesení usn. 249/2020
ikonka - bylo změněno Usnesení č.267 130 kB
178 kB
Krizové opatření
ikonka - bylo změněno usn. 387/2020
Usnesení č.268 132 kB
178 kB
Zajištění zvýšených osobních a pracovních nákladů krajských hygienických stanic a Ministerstva zdravotnictví
Příloha č.1 70 kB
Příloha č.1 k usnesení č.268
Příloha č.2 62 kB
Příloha č.2 k usnesení č.268
ikonka - ruší usnesení usn. 227/2020

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk