Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-03-18
Program jednání 122 kB
61 kB
Záznam z jednání 67 kB
Usnesení č.244 201 kB
174 kB
Informace o dočasném omezení provozu dálkových vlaků Českých drah, a. s. v objednávce státu
Příloha č.1 223 kB
22 kB
Příloha č.1 k usnesení č.244
ikonka - bylo změněno Usnesení č.245 130 kB
179 kB
Finanční krytí nákladů vynaložených v souvislosti s centrálním nákupem ochranných prostředků proti šíření nemoci COVID-19
ikonka - bylo změněno usn. 690/2020
Usnesení č.246 125 kB
175 kB
O změně usnesení vlády ze dne 16. března 2020 č. 237, o záruce COVID
ikonka - mění usnesení usn. 237/2020
ikonka - bylo změněno Usnesení č.247 131 kB
180 kB
Krizové opatření
ikonka - bylo změněno usn. 347/2020 , usn. 334/2020
Usnesení č.248 129 kB
178 kB
Krizové opatření
ikonka - mění usnesení usn. 214/2020
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.249 127 kB
176 kB
Krizové opatření
ikonka - bylo zrušeno usn. 266/2020
Usnesení č.250 127 kB
176 kB
230/20 Zajištění zvýšené ochrany obyvatel - trasování
Usnesení č.251 126 kB
176 kB
Doporučení provádědt dezinfekci v některých veřejně přístupných prostorech
Usnesení č.252 127 kB
176 kB
Mimořádné opatření - lázeňská léčebně rehabilitační péče
Příloha č.1 120 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.252
Usnesení č.253 123 kB
174 kB
Vyhlášení nouzového balíčku Ministerstva zahraničních věcí
Příloha č.1 244 kB
16 kB
Příloha č.1 k usnesení č.253

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk