Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-03-15
Program jednání 124 kB
61 kB
Záznam z jednání 68 kB
Usnesení č.212 127 kB
176 kB
221/20 Návrh nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
Usnesení č.213 124 kB
175 kB
Návrh na změnu Statutu Ústředního krizového štábu
Příloha č.1 213 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.213
ikonka - mění usnesení usn. 43/2020 , usn. 1500/2008
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.214 139 kB
187 kB
Krizové opatření
Příloha č.1 305 kB
19 kB
Příloha č.1 k usnesení č.214
ikonka - bylo zrušeno usn. 280/2020
ikonka - bylo změněno usn. 248/2020
ikonka - mění usnesení usn. 211/2020
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.215 140 kB
186 kB
Krizové opatření
ikonka - bylo zrušeno usn. 279/2020
ikonka - mění usnesení usn. 208/2020 , usn. 199/2020
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.216 128 kB
177 kB
Krizové opatření
ikonka - bylo zrušeno usn. 278/2020
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.217 138 kB
182 kB
Krizové opatření
ikonka - bylo zrušeno usn. 279/2020
Usnesení č.218 129 kB
178 kB
Krizové opatření
ikonka - bylo změněno Usnesení č.219 130 kB
180 kB
Krizové opatření
ikonka - bylo změněno usn. 416/2020
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.220 149 kB
182 kB
Zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovali zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
Příloha č.1 61 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.220
ikonka - bylo zrušeno usn. 404/2020
ikonka - bylo změněno Usnesení č.221 283 kB
179 kB
O dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
Příloha č.1 351 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.221
ikonka - bylo změněno usn. 370/2020
Usnesení č.222 127 kB
179 kB
Poskytnutí státních hmotných rezerv k řešení ohrožení zdraví z důvodu výskytu koronaviru
Usnesení č.223 136 kB
179 kB
O udělení výjimky podle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na pořízení ochranných prostředků v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-Co-V-2
Usnesení č.224 129 kB
176 kB
Nákup ochranných prostředků a dalšího vybavení Ministerstvem zdravotnictví
Usnesení č.225 126 kB
174 kB
Návrh daňových opatření v souvislosti s mimořádnou situací způsobenou šířením koronaviru
Příloha č.1 314 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.225
Usnesení č.226 124 kB
176 kB
Informace akciové společnosti České dráhy o ukončení prodeje jízdních dokladů ve vlacích této společnosti
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.227 131 kB
179 kB
Zajištění zvýšení osobních a provozních nákladů krajských hygienických stanic a Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2
ikonka - bylo zrušeno usn. 268/2020

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk