Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-03-13
Program jednání 125 kB
61 kB
Záznam z jednání 67 kB
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.203 129 kB
178 kB
Krizové opatření Ministerstva vnitra
ikonka - bylo zrušeno usn. 334/2020
Usnesení č.204 130 kB
180 kB
Krizové opatření Ministerstva spravedlnosti
Usnesení č.205 127 kB
177 kB
Krizové opatření Ministerstva průmyslu a obchodu
Usnesení č.206 129 kB
178 kB
Nákup ochranných prostředků a dalšího vybavení Ministerstvem zdravotnictví
ikonka - bylo změněno Usnesení č.207 136 kB
184 kB
Zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu čj. 219/20
ikonka - bylo změněno usn. 512/2020
ikonka - bylo změněno Usnesení č.208 128 kB
178 kB
Krizové opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zemědělství
ikonka - bylo změněno usn. 215/2020
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.209 133 kB
183 kB
Krizové opatření Ministerstva zdravotnictví
ikonka - bylo zrušeno usn. 334/2020
Usnesení č.210 129 kB
178 kB
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin čj. 218/20
Návrh zákona o něktgerých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 čj. 220/20

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk