Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-03-12
Program jednání 124 kB
61 kB
Záznam z jednání 66 kB
ikonka - bylo změněno Usnesení č.194 209 kB
179 kB
Vyhlášení nouzového stavu
ikonka - bylo změněno usn. 485/2020 , usn. 457/2020 , usn. 396/2020 , usn. 364/2020
Usnesení č.195 123 kB
175 kB
Odvolání hlavního hygienika
Usnesení č.196 127 kB
177 kB
Veřejná zakázka na centralizovaný nákup dezinfekčních prostředků
Usnesení č.197 130 kB
180 kB
Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
Příloha č.1 223 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.197
ikonka - bylo změněno Usnesení č.198 133 kB
185 kB
Krizové opatření Ministerstva vnitra
ikonka - bylo změněno usn. 511/2020 , usn. 334/2020
ikonka - bylo změněno Usnesení č.199 133 kB
182 kB
Krizové opatření Ministerstva zdravotnictví
ikonka - bylo změněno usn. 215/2020 , usn. 211/2020
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.200 135 kB
185 kB
Krizové opatření Ministerstva dopravy
ikonka - bylo zrušeno usn. 506/2020
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.201 134 kB
182 kB
Krizové opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ikonka - bylo zrušeno usn. 421/2020
Usnesení č.202 126 kB
178 kB
Nákup plicních ventilátorů Ministerstvem zdravotnictví

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk