Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-12-16
Program jednání 192 kB
71 kB
Dodatek č.1 136 kB
62 kB
Záznam z jednání 142 kB
Usnesení č.901 129 kB
174 kB
948/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
Usnesení č.902 129 kB
174 kB
981/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.903 127 kB
175 kB
989/19 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.904 129 kB
175 kB
992/19 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.905 127 kB
174 kB
1136/19 Návrh nařízení, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Usnesení č.906 130 kB
177 kB
1135/19 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.907 130 kB
174 kB
1116/19 Návrh poslanců Marka Výborného, Jana Bartoška, Pavla Bělobrádka, Jiřího Miholy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 649)
Příloha č.1 172 kB
54 kB
Příloha č.1 k usnesení č.907
Usnesení č.908 132 kB
174 kB
1117/19 Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Jana Farského, Věry Kovářové, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 651)
Příloha č.1 125 kB
62 kB
Příloha č.1 k usnesení č.908
Usnesení č.909 130 kB
173 kB
1118/19 Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 652)
Příloha č.1 136 kB
57 kB
Příloha č.1 k usnesení č.909
Usnesení č.910 131 kB
174 kB
1119/19 Návrh poslanců Petra Sadovského, Andrey Babišové, Pavla Žáčka, Radka Rozvorala, Zdeňka Ondráčka, Tomáše Vymazala, Dominika Feriho, Jana Chvojky, Karla Raise, Michala Ratiborského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 657)
Příloha č.1 120 kB
60 kB
Příloha č.1 k usnesení č.910
Usnesení č.911 133 kB
174 kB
1120/19 Návrh poslanců Víta Rakušana, Jana Farského, Petra Gazdíka, Věry Kovářové, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 661)
Příloha č.1 132 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.911
Usnesení č.912 130 kB
173 kB
1121/19 Návrh poslanců Jakuba Jandy, Adama Kalouse, Václava Votavy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2014 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 662)
Příloha č.1 123 kB
60 kB
Příloha č.1 k usnesení č.912
Usnesení č.913 131 kB
174 kB
1122/19 Návrh poslanců Heleny Válkové, Olgy Richterové, Marka Výborného, Romana Sklenáka, Zdeňka Ondráčka, Heleny Langšádlové, Martina Baxy, Věry Kovářové, Jany Levové a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. .../2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích (sněmovní tisk č. 663)
Příloha č.1 115 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.913
Usnesení č.914 130 kB
174 kB
1123/19 Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 664)
Příloha č.1 122 kB
48 kB
Příloha č.1 k usnesení č.914
Usnesení č.915 129 kB
174 kB
1124/19 Návrh poslanců Radka Vondráčka, Vojtěcha Pikala, Marka Bendy, Jana Chvojky, Marie Pěnčíkové, Radovana Vícha, Jana Farského, Markéty Pekarové Adamové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 665)
Příloha č.1 238 kB
60 kB
Příloha č.1 k usnesení č.915
Usnesení č.916 129 kB
174 kB
1125/19 Návrh poslanců Radka Vondráčka, Vojtěcha Pikala, Marka Bendy, Jana Chvojky, Marie Pěnčíkové, Radovana Vícha, Jana Farského, Markéty Pekarové Adamové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 666)
Příloha č.1 116 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.916
Usnesení č.917 71 kB
182 kB
1126/19 Aktualizace Národního programu snižování emisí České republiky
ikonka - mění usnesení usn. 978/2015
Usnesení č.918 144 kB
183 kB
1132/19 Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu v roce 2020
Usnesení č.919 127 kB
174 kB
1131/19 Poskytování členského finančního příspěvku mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí
ikonka - ruší usnesení usn. 520/2016
Usnesení č.920 132 kB
172 kB
779/19 Financování projektů úspěšných ve výzvě Teaming Phase 2 2019 v Horizontu 2020
Usnesení č.921 129 kB
174 kB
1094/19 Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 72)
Příloha č.1 774 kB
Příloha č.1 k usnesení č.921
Usnesení č.922 129 kB
174 kB
1109/19 Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek 75)
Příloha č.1 727 kB
Příloha č.1 k usnesení č.922
Usnesení č.923 128 kB
173 kB
1099/19 Návrh skupiny grantových projektů Grantové projekty JUNIOR STAR
Usnesení č.924 129 kB
174 kB
1100/19 Zpráva o činnosti vědecké rady Grantové agentury České republiky za rok 2019 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce vědecké rady Grantové agentury České republiky za rok 2019
Příloha č.1 122 kB
58 kB
Příloha č.1 k usnesení č.924
Usnesení č.925 130 kB
174 kB
1133/19 Návrh usnesení vlády k systemizaci Policie České republiky a k systemizaci Hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2020
Usnesení č.926 127 kB
174 kB
1097/19 Systemizace Generálního štábu Armády České republiky na rok 2020
Usnesení č.927 127 kB
174 kB
1110/19 Žádost o zabezpečení letecké dopravy českého olympijského týmu na III. zimní olympijské hry mládeže 2020
Usnesení č.928 129 kB
174 kB
1130/19 Oficiální návštěva předsedy vlády Republiky Severní Makedonie Zorana Zaeva v České republice ve dnech 16. a 17. prosince 2019
Usnesení č.929 130 kB
175 kB
1113/19 Zpráva o účasti předsedy vlády na 25. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu dne 2. prosince 2019
Usnesení č.930 137 kB
181 kB
1141/19 Akční plán realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2021
Usnesení č.931 129 kB
174 kB
1142/19 Pravidla systému certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené a jejich blízké (Certifikační řád)
Usnesení č.932 130 kB
174 kB
1138/19 Zpráva o činnosti výzkumné rady Technologické agentury České republiky za rok 2019 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce výzkumné rady Technologické agentury České republiky za rok 2019
Příloha č.1 121 kB
39 kB
Příloha č.1 k usnesení č.932
Usnesení č.933 130 kB
174 kB
1158/19 Návrh na odvolání ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a návrh na pověření řízením Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
Usnesení č.934 132 kB
177 kB
1140/19 Návrh dalšího postupu ČR ve věci podání žaloby na neplatnost prováděcího rozhodnutí Evropské komise ze dne 30. října 2019, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
Usnesení č.935 131 kB
174 kB
1154/19 Systém řízení a koordinace Inovační strategie ČR 2019 - 2030
Usnesení č.936 127 kB
174 kB
1150/19 Návrh Ministerstva obrany ČR na finanční příspěvek na rekonstrukci dvou učeben ozbrojených sil Mali v rámci převzetí velení mise EUTM Mali Českou republikou
Usnesení č.937 130 kB
175 kB
1156/19 Platové náležitosti ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky k 1. 1. 2020
Usnesení č.938 131 kB
174 kB
Návrh usnesení vlády k uctění památky obětí střelce, které tragicky zahynuly dne 10. prosince 2019 v Ostravě
Usnesení č.939 128 kB
174 kB
1159/19 Národní investiční plán ČR do roku 2050
Usnesení č.940 129 kB
174 kB
Změna seznamu položek hmotných rezerv kovů, jejich minimálních limitů a orientačních cílových stavů čj. V329/2019
Usnesení č.941 Poskytnutí peněžního daru do zahraničí v souvislosti s aktivitami České republiky v boji proti nelegální migraci a militantnímu islamismu a zajištěním spolupráce v rámci NATO čj. D422/2019
Usnesení č.942 Poskytnutí materiálního daru do zahraničí v souvislosti s aktivitami ČR v boji proti nelegální migraci a militantními islamismu čj. T56/2019
Usnesení č.943 Souhrnný návrh aktualizace priorit činnosti zpravodajských služeb České republiky čj. T53/2019
1057/19 Průběžná zpráva o přípravách účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji (předložil ministr zahraničních věcí)
1137/19 Návrh budoucího financování vysokých škol s ohledem na očekávané společenské potřeby (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
1103/19 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2019 (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
1134/19 Zpráva o plnění nástrojů Státní energetické koncepce ČR do roku 2019 (předložil místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu)
1115/19 Systémové podmínky realizace revidované NSBSP (Národní strategie bezpečnosti silničního provozu) (předložil ministr dopravy)
972/19 Informace k připravované veřejné zakázce "Opravy a údržba letecké podvěsné výzbroje" (předložil ministr obrany)
1127/19 Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce - Zabezpečení provozuschopnosti a pozáručního servisu mikrovlnných zařízení MV (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
1128/19 Informace o průběhu a výsledcích 40. zasedání Generální konference UNESCO (předložil ministr zahraničních věcí)
1151/19 Informace ke třem připravovaným veřejným zakázkám SÚRAO –1. Experiment EPSP, 2. MaCoTe v Grimsel Test Site (2. etapa) a 3. ÚRAO Dukovany

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk