Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-09-02
Program jednání 156 kB
65 kB
Dodatek č.1 135 kB
62 kB
Záznam z jednání 91 kB
Usnesení č.627 130 kB
173 kB
494/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.628 129 kB
170 kB
719/19 Zpráva o stavu důchodového systému České republiky a o jeho předpokládaném vývoji se zřetelem na demografickou situaci České republiky a na očekávaný populační a ekonomický vývoj (2019)
Usnesení č.629 132 kB
176 kB
763/19 Návrh Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky
ikonka - mění usnesení usn. 276/2015
Usnesení č.630 130 kB
176 kB
764/19 Návrh Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky
ikonka - mění usnesení usn. 276/2015
Usnesení č.631 129 kB
171 kB
774/19 Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č.74)
Příloha č.1 435 kB
Příloha č.1 k usnesení č.631
Usnesení č.632 125 kB
170 kB
762/19 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2018
Usnesení č.633 126 kB
170 kB
767/19 Změna Statutu Rady vlády pro rovnost žen a mužů
Příloha č.1 120 kB
45 kB
Příloha č.1 k usnesení č.633
ikonka - mění usnesení usn. 346/2018 , usn. 544/2015
Usnesení č.634 130 kB
172 kB
769/19 Změna usnesení vlády České republiky ze dne 31. července 2018 č. 499 o Akčním plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020
ikonka - mění usnesení usn. 499/2018
Usnesení č.635 128 kB
171 kB
772/19 Oficiální návštěva předsedy vlády v Turecké republice ve dnech 2. - 4. září 2019
Usnesení č.636 127 kB
170 kB
773/19 Pracovní návštěva předsedy vlády v Maďarsku ve dnech 4. - 5. září 2019
Usnesení č.637 128 kB
172 kB
766/19 Zpráva o průběhu a výsledcích jednání předsedy vlády České republiky s budoucí předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou dne 29. července 2019 v Bruselu
756/19 Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2020
768/19 Podpora firemního dárcovství v České republice (předložil předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva)
776/19 Informace o ukončení činnosti, zrušení a vypořádání závazků Fondu dalšího vzdělávání, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7- Holešovice, IČ: 00405698, ke dni 30. června 2019 (předložila ministryně práce a sociálních věcí)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk