Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-06-24
Program jednání 146 kB
64 kB
Dodatek č.1 134 kB
62 kB
Záznam z jednání 86 kB
Usnesení č.447 138 kB
175 kB
478/19 Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2020 a střednědobého výhledu na léta 2021 a 2022
Usnesení č.448 129 kB
172 kB
393/19 Věcný záměr stavebního zákona
Usnesení č.449 128 kB
168 kB
536/19 Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 491)
Příloha č.1 170 kB
58 kB
Příloha č.1 k usnesení č.449
Usnesení č.450 131 kB
168 kB
537/19 Návrh poslanců Kateřiny Valachové, Patrika Nachera, Aleny Gajdůškové, Marka Bendy, Lukáše Koláříka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 493)
Příloha č.1 128 kB
52 kB
Příloha č.1 k usnesení č.450
Usnesení č.451 129 kB
170 kB
539/19 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. července 2019 a 1. srpna 2019
Usnesení č.452 127 kB
168 kB
538/19 Pracovní cesta předsedy vlády do Spolkové republiky Německo ve dnech 24. – 25. června 2019
Usnesení č.453 130 kB
172 kB
419/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.454 123 kB
170 kB
562/19 Jmenování člena Rady Českého telekomunikačního úřadu
Usnesení č.455 127 kB
172 kB
561/19 Plán podpory pro Balet Praha, o.p.s., pro roky 2019-2021
540/19 Zpráva o plnění programového prohlášení vlády

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk