Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-06-10
Program jednání 178 kB
69 kB
Dodatek č.1 134 kB
62 kB
Záznam z jednání 109 kB
Usnesení č.397 131 kB
170 kB
289/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.398 129 kB
168 kB
426/19 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb.
Usnesení č.399 132 kB
168 kB
479/19 Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 476)
Příloha č.1 123 kB
60 kB
Příloha č.1 k usnesení č.399
Usnesení č.400 131 kB
168 kB
480/19 Návrh poslanců Petra Třešňáka, Olgy Richterové, Petra Pávka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 479)
Příloha č.1 138 kB
68 kB
Příloha č.1 k usnesení č.400
Usnesení č.401 132 kB
168 kB
490/19 Návrh poslanců Ondřeje Polanského, Zuzany Ožanové, Leo Luzara, Marka Výborného, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové, Jany Levové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 484)
Příloha č.1 133 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.401
Usnesení č.402 129 kB
170 kB
489/19 Pravidla pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci nového programu Investiční úvěry Lesnictví a úprava pravidel pro poskytování finanční podpory pojištění lesních porostů Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.
Usnesení č.403 139 kB
179 kB
484/19 Zpráva o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých bývalou hornickou a hutnickou činností
ikonka - mění usnesení usn. 480/2017 , usn. 546/2016 , usn. 743/2013
Usnesení č.404 127 kB
168 kB
483/19 Návrh na hrazení příspěvku do společného rozpočtu Mnohonárodního centra leteckého výcviku (Multinational Aviation Training Centre - MATC)
Usnesení č.405 129 kB
168 kB
473/19 Společný prodej akcií a pohledávek finančních věřitelů VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.
Usnesení č.406 128 kB
168 kB
470/19 Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 70)
Příloha č.1 584 kB
Příloha č.1 k usnesení č.406
Usnesení č.407 131 kB
171 kB
463/19 Financování Strategie podpory Čechů v institucích EU v letech 2020 - 2022 ze Všeobecné pokladní správy a Pravidla pro čerpání finančních prostředků
Příloha č.1 496 kB
147 kB
Příloha č.1 k usnesení č.407
ikonka - mění usnesení usn. 541/2017
Usnesení č.408 128 kB
168 kB
461/19 Návrh na udělení státního vyznamenání České republiky – Řád Bílého lva in memoriam
Usnesení č.409 126 kB
168 kB
465/19 Jmenování místopředsedkyně Rady vlády pro rovnost žen a mužů a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
Usnesení č.410 127 kB
168 kB
486/19 Návrh Statutu Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením
Příloha č.1 151 kB
58 kB
Příloha č.1 k usnesení č.410
ikonka - ruší usnesení usn. 1323/2001 , usn. 693/2018 , usn. 175/2017 , usn. 963/2014 , usn. 906/2011 , usn. 754/2011 , usn. 302/2010
Usnesení č.411 127 kB
168 kB
487/19 Návrh na jmenování členek a členů Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením
Usnesení č.412 125 kB
166 kB
488/19 Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2018
Usnesení č.413 127 kB
168 kB
475/19 Oficiální návštěva předsedy vlády v Republice Severní Makedonie ve dnech 10. a 11. června 2019
Usnesení č.414 128 kB
168 kB
468/19 Účast náměstka pro řízení sekce ekonomicko-provozní Ministerstva zahraničních věcí v zastoupení ministra zahraničních věcí na inauguraci prezidenta Nigerijské federativní republiky Muhammadu Buhariho v Abuji ve dnech 10. až 13. června 2019
Usnesení č.415 128 kB
168 kB
467/19 Pracovní návštěva prvního místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Kosovské republiky Behgjeta Pacolliho v České republice ve dnech 13. a 14. června 2019
Usnesení č.416 128 kB
168 kB
471/19 Zpráva o oficiální návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana v Maďarsku ve dnech 14. – 16. května 2019
Usnesení č.417 132 kB
172 kB
405/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.418 126 kB
167 kB
503/19 Změna usnesení vlády ze dne 29. dubna 2019 č. 283 o významných kulturních a sportovních akcí s podporou státu
ikonka - mění usnesení usn. 283/2019
458/19 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2018
476/19 Významné kulturní a sportovní akce s podporou státu - Velká pardubická steeplechase (předložil ministr zemědělství)
464/19 Aktualizace Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR pro léta 2016 až 2022 (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
481/19 Informace o vývoji v oblasti úspor energií, jejich podpory a účinnosti realizovaných opatření za rok 2018 (předložil místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu)
485/19 Zpráva za rok 2018 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k mezinárodním orgánům ochrany lidských práv (předložila ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády)
472/19 Informace o realizaci zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci České republiky v roce 2018 (předložil ministr zahraničních věcí)
460/19 Informace o průběhu a výsledcích 25. Shromáždění Mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby (IMSO), Londýn, 9. – 12. října 2018 (předložil ministr dopravy)
462/19 Informace o veřejné zakázce "Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu se společnostmi skupiny NWR" (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí)
482/19 Informace o veřejné zakázce „Výroba stabilizátorů a provedení revize 120mm min“ (předložil ministr obrany)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk