Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-06-03
Program jednání 167 kB
67 kB
Záznam z jednání 100 kB
Usnesení č.378 129 kB
168 kB
402/19 Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Usnesení č.379 127 kB
168 kB
403/19 Návrh ústavního zákona o volebních obvodech pro volby do Senátu Parlamentu České republiky
Usnesení č.380 126 kB
168 kB
404/19 Návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony
Usnesení č.381 128 kB
168 kB
399/19 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.382 131 kB
168 kB
453/19 Návrh poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 473)
Příloha č.1 122 kB
54 kB
Příloha č.1 k usnesení č.382
Usnesení č.383 131 kB
168 kB
454/19 Návrh poslanců Heleny Válkové, Františka Elfmarka, Tomáše Vymazala, Leo Luzara, Aleny Gajdůškové a Lubomíra Španěla na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 475)
Příloha č.1 116 kB
51 kB
Příloha č.1 k usnesení č.383
Usnesení č.384 139 kB
180 kB
144/19 Navýšení příjmu žádostí o zaměstnanecké karty na zastupitelském úřadu České republiky ve Lvově v rámci Režimu zvláštního zacházení pro kvalifikované pracovníky z Ukrajiny
Usnesení č.385 126 kB
168 kB
159/19 Hodnocení Projektu "Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství a potravinářství Ukrajiny"
Usnesení č.386 134 kB
171 kB
442/19 Zpráva o stavu přípravy a realizace opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy, včetně návrhu na zabezpečení finančních prostředků na přípravu a realizaci vyvolaných investic a staveb záměrem „Opatření na horní Opavě“
Usnesení č.387 127 kB
168 kB
279/19 Další podpora pro Nadační fond obětem holocaustu
Usnesení č.388 131 kB
170 kB
452/19 Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
Usnesení č.389 129 kB
168 kB
450/19 Účast předsedy vlády na oslavách 75. výročí operace "Overlord" ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska dne 5.6.2019
Usnesení č.390 130 kB
168 kB
445/19 Vyslání delegace České republiky vedené předsedou vlády na mezinárodní bezpečnostní konferenci GLOBSEC v Bratislavě dne 8. června 2019
Usnesení č.391 130 kB
168 kB
447/19 Vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na bezpečnostní konferenci GLOBSEC 2019 v Bratislavě ve dnech 7. a 8. června 2019
Usnesení č.392 126 kB
168 kB
449/19 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí ve Francouzské republice dne 5. června 2019
Usnesení č.393 126 kB
168 kB
446/19 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí v Černé Hoře a v Bosně a Hercegovině ve dnech 10. a 11. června 2019
Usnesení č.394 126 kB
166 kB
Hrozby a rizika mající vliv na bezpečnost České republiky ve střednědobém horizontu (Aktualizace 2019) čj. D185/2019
Usnesení č.395 O zvláštních postupech k utajení a zajištění bezpečnosti v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění čj. D193/2019
455/19 Program českého předsednictví ve Visegrádské skupině (2019/2020) (předložil ministr zahraničních věcí)
448/19 Průběžná zpráva o přípravách účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji (předložil ministr zahraničních věcí)
441/19 Informace o průběhu mimořádného zasedání 14. Valného shromáždění OTIF (dále jen "Shromáždění") (Bern, 27. února 2019) (předložil ministr dopravy)
457/19 Veřejná zakázka „Ochranná balistická přilba AFH II“, zadávaná s využitím obecné výjimky podle ustanovení § 191 odst. 2 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s ustanovením § 187 odst. 1 písm. a) zákona (předložil ministr obrany)
456/19 Veřejná zakázka „Systém balistické ochrany jednotlivce“, zadávaná s využitím obecné výjimky podle ustanovení § 191 odst. 2 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ve spojení s ustanovením § 187 odst. 1 písm. a) zákona (předložil ministr obrany)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk