Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-05-13
Program jednání 159 kB
66 kB
Záznam z jednání 98 kB
Usnesení č.328 132 kB
172 kB
220/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.329 130 kB
170 kB
386/19 Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027
Usnesení č.330 125 kB
167 kB
299/19 Vymezení rodinného podniku v České republice
Usnesení č.331 138 kB
178 kB
377/19 Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství v programovém období 2014 - 2020 za rok 2018
Usnesení č.332 130 kB
174 kB
382/19 Výsledky analýzy současného stavu nasazení a využívání informačních systémů pro odbornou správu dokumentů a využívání nástrojů souvisejících s požadavky zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve státní správě
Usnesení č.333 127 kB
168 kB
391/19 Žádost o zabezpečení letecké dopravy českého olympijského týmu na II. Evropské hry 2019
Usnesení č.334 128 kB
169 kB
392/19 Žádost o zabezpečení letecké dopravy českého olympijského týmu na Letní evropský olympijský festival mládeže 2019
Usnesení č.335 129 kB
167 kB
387/19 Návrh změny usnesení vlády České republiky ze dne 20. července 2016 č. 654, k zabezpečení letecké dopravy raněných příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny a Regionu iráckého Kurdistánu letouny Armády České republiky
ikonka - mění usnesení usn. 654/2016
Usnesení č.336 127 kB
168 kB
384/19 Oficiální návštěva ministra zahraničních věcí Mongolska Damdina Tsogtbaatara v České republice ve dnech 19. - 21. května 2019
Usnesení č.337 129 kB
168 kB
388/19 Zpráva o pracovní cestě předsedy vlády ČR na Summit zemí V4 + Japonsko v Bratislavě dne 25. dubna 2019
Usnesení č.338 128 kB
168 kB
385/19 Zpráva o státní návštěvě prezidentky Chorvatské republiky Kolindy Grabar-Kitarović v České republice ve dnech 10. až 12. dubna 2019
Usnesení č.339 Další poskytnutí zásob ropy k řešení mimořádné situace související se zásobováním ropou ropovodu Družba čj. V139/2019
Usnesení č.340 Návrh na vydání souhlasu vlády České republiky se spoluprací Vojenského zpravodajství se zpravodajskou službou cizí moci čj. D148/2019
Usnesení č.341 Struktura Armády České republiky a počty vojáků ozbrojených sil České republiky čj. V127/2019
184/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
255/19 Vyrozumění veřejné ochránkyně práv vládě České republiky o nezákonné správní praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a doporučení veřejné ochránkyně práv vládě České republiky ke změně zákona o zadávání veřejných zakázek
378/19 Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2018 a predikce na další období (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
390/19 Zpráva o plnění opatření Strategie sociálního začleňování 2014-2020 za rok 2018 (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
379/19 Zpráva o vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a státních zaměstnanců ve služebních úřadech za rok 2018 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
Výchozí údaje k mezinárodnímu cvičení orgánů krizového řízení NATOCRISIS MANAGEMENT EXERCISE 2019 (předložil ministr obrany) čj. D152/2019

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk