Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-11-29
Program jednání 170 kB
68 kB
Záznam z jednání 104 kB
Usnesení č.782 128 kB
181 kB
1013/18 Návrh poslanců Jana Farského, Víta Rakušana, Věry Kovářové, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona o změně sídel některých státních úřadů (sněmovní tisk č. 313)
Příloha č.1 134 kB
54 kB
Příloha č.1 k usnesení č.782
ikonka - bylo změněno Usnesení č.783 131 kB
184 kB
954/18 Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2019
ikonka - bylo změněno usn. 833/2018
Usnesení č.784 124 kB
182 kB
980/18 Řešení výplaty nepojistných dávkových systémů v resortu práce a sociálních věcí
Usnesení č.785 131 kB
182 kB
994/18 Zprávy o činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace a jejích poradních orgánů za rok 2018 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace a členů jejích poradních orgánů za rok 2018
Příloha č.1 127 kB
70 kB
Příloha č.1 k usnesení č.785
Příloha č.2 110 kB
56 kB
Příloha č.2 k usnesení č.785
Usnesení č.786 132 kB
184 kB
1006/18 Poskytnutí peněžních darů do zahraničí mezinárodním organizacím a vybraným institucím v roce 2018 z kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Usnesení č.787 123 kB
180 kB
1009/18 Návrhy na jmenování profesorů
Usnesení č.788 125 kB
182 kB
1010/18 Návrh na schválení seznamu soudců ad hoc Evropského soudu pro lidská práva za Českou republiku
Příloha č.1 112 kB
27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.788
Usnesení č.789 127 kB
182 kB
984/18 Jmenování zástupců České republiky v Mezinárodní investiční bance
Usnesení č.790 135 kB
185 kB
1004/18 Návrh na obeslání 38. zasedání stálého výboru Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Štrasburk, Francie, 27. – 30. listopadu 2018)
Příloha č.1 112 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.790
Usnesení č.791 152 kB
187 kB
1002/18 Návrh na obeslání 10. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (Ženeva, Švýcarsko 4. – 6. prosince 2018)
Příloha č.1 118 kB
45 kB
Příloha č.1 k usnesení č.791
Usnesení č.792 129 kB
182 kB
1007/18 Návrh na vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničí zemí NATO v Bruselu ve dnech 4. – 5. prosince 2018
Usnesení č.793 128 kB
183 kB
1011/18 Účast delegace České republiky na zasedání Ministerské rady Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě v Miláně ve dnech 6. až 7. prosince 2018
Usnesení č.794 126 kB
182 kB
1012/18 Zpráva o pracovní cestě ministra zahraničních věcí do Bruselu ve dnech 19. - 21. listopadu 2018
Usnesení č.795 143 kB
206 kB
1020/18 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc říjen 2018
Usnesení č.796 131 kB
184 kB
1040/18 Odvolání státního tajemníka v Ministerstvu průmyslu a obchodu a vyhlášení výběrového řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu průmyslu a obchodu
Příloha č.1 282 kB
66 kB
Příloha č.1 k usnesení č.796
Usnesení č.797 129 kB
184 kB
1039/18 Návrh na sjednání Rámcové dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Marockého království
Usnesení č.798 127 kB
182 kB
1035/18 Účast delegace České republiky na Summitu přátel koheze dne 29. listopadu 2018 v Bratislavě
Usnesení č.799 128 kB
182 kB
1036/18 Účast delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na schůzce ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny ve Slovenské republice dne 29. listopadu 2018
Usnesení č.800 128 kB
182 kB
1037/18 Oficiální návštěva předsedy vlády Maďarska Viktora Orbána v České republice ve dnech 30. listopadu – 1. prosince 2018
1005/18 Oficiální návštěva ministra zahraničních věcí Mongolska Damdina Tsogtbaatara v České republice ve dnech 2. až 5. prosince 2018
992/18 Zpráva o inflaci IV/2018 (předložil guvernér České národní banky)
986/18 Fiskální výhled České republiky (listopad 2018) (předložila ministryně financí)
1003/18 Makroekonomická predikce České republiky (listopad 2018) (předložila ministryně financí)
1008/18 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2018 (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
993/18 Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za III. čtvrtletí 2018 (předložil ministr dopravy)
997/18 Veřejná zakázka "Vrtulníky Mi-171Š SOATU - modernizace 2. část" realizovaná prostřednictvím vertikální spolupráce podle ust. § 189 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon"), kdy se jedná o veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti podle ust. § 187 odst. 1 písm. c) v souladu s přílohou č. 1 zákona (předložil ministr obrany)
998/18 Veřejná zakázka "Nákup munice 2019/VI - 60 mm M", zadávaná formou vertikální spolupráce v souladu s ustanovením § 189 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (předložil ministr obrany)
999/18 Veřejná zakázka - "Malý bezpilotní průzkumný prostředek 1. část - nákup součástí kompletu UAS ScanEagle", zadávaná s využitím obecné výjimky v oblasti obrany a bezpečnosti podle ustanovení § 191, odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím programu FMS (Foreign Military Sales) (předložil ministr obrany)
1000/18 Veřejná zakázka "Nákup munice 2019/VII - 40 mm", zadávaná s využitím obecné výjimky podle ustanovení § 29 písm. s) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (předložil ministr obrany)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk