Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-11-14
Program jednání 165 kB
107 kB
Záznam z jednání 101 kB
Usnesení č.746 127 kB
182 kB
952/18 Informace vlády ČR pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR ke Globálnímu kompaktu pro bezpečnou, řízenou a legální migraci
Usnesení č.747 129 kB
182 kB
953/18 Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2019
Usnesení č.748 131 kB
183 kB
933/18 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za III. čtvrtletí 2018
Příloha č.1 113 kB
60 kB
Příloha č.1 k usnesení č.748
Příloha č.2 115 kB
59 kB
Příloha č.2 k usnesení č.748
Usnesení č.749 137 kB
168 kB
891/18 Souhrnná analytická zpráva, výstup Fáze I. projektu Příprava vybudování eGovernment cloudu
Usnesení č.750 131 kB
182 kB
950/18 Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů poradních orgánů za rok 2018 (Odborných panelů a Odborného orgánu hodnotitelů)
Příloha č.1 118 kB
70 kB
Příloha č.1 k usnesení č.750
Usnesení č.751 125 kB
180 kB
948/18 Návrh na jmenování rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Usnesení č.752 129 kB
182 kB
947/18 Žádost o zabezpečení letecké dopravy českého olympijského týmu na Zimní evropský olympijský festival mládeže 2019
Usnesení č.753 129 kB
184 kB
942/18 Návrh Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o spolupráci v oblasti životního prostředí
Usnesení č.754 139 kB
188 kB
945/18 Návrh na obeslání 24. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, 14. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu a třetí části 1. zasedání smluvních stran Pařížské dohody (2. – 14. prosince 2018, Katovice, Polsko)
Příloha č.1 116 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.754
Usnesení č.755 134 kB
186 kB
941/18 Návrh na obeslání 7. zasedání smluvních stran Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (Durban, Jihoafrická republika, 4. – 8. prosince 2018)
Příloha č.1 114 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.755
Usnesení č.756 129 kB
182 kB
944/18 Uskutečnění státní návštěvy prezidenta České republiky Miloše Zemana ve Státu Izrael ve dnech 25. až 28. listopadu 2018
Usnesení č.757 129 kB
182 kB
943/18 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí a zahraničního obchodu Maďarska Pétera Szijjárta v České republice dne 16. listopadu 2018
Usnesení č.758 131 kB
186 kB
962/18 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a některá další nařízení vlády
Usnesení č.759 127 kB
182 kB
964/18 Pracovní návštěva předsedy vlády v Belgickém království dne 16. listopadu 2018
Usnesení č.760 129 kB
184 kB
975/18 Odvolání státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví a vyhlášení výběrového řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví
Příloha č.1 285 kB
68 kB
Příloha č.1 k usnesení č.760
Usnesení č.761 Návrh zadání úkolu Bezpečnostní informační službě čj. D379/2018
954/18 Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2019
949/18 Informace o průběhu dopracování Metodiky 2017+ do podoby požadovaného detailu pro kompletní hodnocení pro úroveň segmentu vysokých škol
890/18 Analýza odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí dle trestního řádu a rušení provozu elektronických komunikací Policií ČR za rok 2017 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
904/18 Informace pro vládu České republiky k veřejné zakázce na zabezpečení provozuschopnosti páteřní optické sítě Ministerstva vnitra České republiky, která má být zadána § 63 odst. 3 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
946/18 Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávky náhradních dílů, oprav, modifikací, modernizace a služeb pro vrtulníky lehké hmotnostní kategorie EC 135“ v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
931/18 Informace o veřejné zakázce „Pozáruční servis systémů zabezpečení informací C2 VzS“ (předložil ministr obrany)
951/18 Informace k připravovaným veřejným zakázkám v projektu CzechELib – 2019 (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
963/18 Zpráva o trendech vybraných rizik implementace programů 2014-2020 v roce 2018 (předložila ministryně pro místní rozvoj)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk