Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-05-23
Program jednání 166 kB
67 kB
Dodatek č.1 143 kB
62 kB
Záznam z jednání 105 kB
Usnesení č.312 131 kB
183 kB
88/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.313 128 kB
182 kB
358/18 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.314 125 kB
180 kB
375/18 Návrh nařízení vlády o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny
Usnesení č.315 127 kB
182 kB
387/18 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Usnesení č.316 129 kB
182 kB
336/18 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.
Usnesení č.317 132 kB
182 kB
395/18 Návrh poslanců Heleny Válkové, Karla Raise, Ilony Mauritzové, Lukáše Bartoně, Františka Váchy, Vlastimila Válka, Kateřiny Valachové, Iva Pojezného, Jiřího Valenty, Pavla Bělobrádka, Marka Výborného a Terezy Hyťhové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 303/2017 Sb. (sněmovní tisk č. 156)
Příloha č.1 116 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.317
Usnesení č.318 130 kB
180 kB
396/18 Návrh poslanců Lukáše Bartoně, Martina Kolovratníka, Ivany Nevludové, Jana Zahradníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 157)
Příloha č.1 177 kB
54 kB
Příloha č.1 k usnesení č.318
Usnesení č.319 131 kB
180 kB
397/18 Návrh poslanců Jakuba Michálka, Jany Vildumetzové, Tomia Okamury, Jana Chvojky, Lea Luzara, Jana Čižinského, Markéty Pekarové Adamové, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 158)
Příloha č.1 127 kB
51 kB
Příloha č.1 k usnesení č.319
Usnesení č.320 130 kB
180 kB
398/18 Návrh poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 159)
Příloha č.1 130 kB
53 kB
Příloha č.1 k usnesení č.320
Usnesení č.321 129 kB
180 kB
399/18 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 160)
Příloha č.1 121 kB
45 kB
Příloha č.1 k usnesení č.321
Usnesení č.322 135 kB
184 kB
404/18 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 21/18 o návrhu Krajského soudu v Hradci Králové na zrušení části ustanovení čl. II – Přechodná ustanovení, bod 4 písm. b) zákona č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.323 131 kB
186 kB
339/18 SPOLEČNÉ STOLETÍ
Usnesení č.324 134 kB
184 kB
391/18 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o souhlas se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2018 kapitoly 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu a žádost o souhlas vlády se zapojením neprofilujících NNV na profilující výdaje
Usnesení č.325 130 kB
183 kB
394/18 Koncepce boje proti organizovanému zločinu do roku 2023 a Akční plán boje proti organizovanému zločinu na roky 2018 a 2019
Usnesení č.326 126 kB
180 kB
388/18 Poskytnutí peněžních darů do zahraničí na péči o české válečné hroby v roce 2018
Usnesení č.327 123 kB
180 kB
401/18 Návrhy na jmenování profesorů
Usnesení č.328 128 kB
181 kB
392/18 Žádost o zabezpečení letecké dopravy českého olympijského týmu na III. letní Olympijské hry mládeže 2018
Usnesení č.329 127 kB
182 kB
393/18 Žádost o zabezpečení letecké dopravy české juniorské baseballové reprezentace na Mistrovství Evropy juniorů v baseballu 2018
Usnesení č.330 143 kB
191 kB
402/18 Návrh na obeslání 107. zasedání Mezinárodní konference práce (Ženeva, 28. května – 8. června 2018)
Příloha č.1 158 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.330
Usnesení č.331 153 kB
170 kB
405/18 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc duben 2018
Usnesení č.332 128 kB
182 kB
409/18 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. června 2018
Usnesení č.333 127 kB
180 kB
421/18 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády Slovenské republiky Petera Pellegriniho v České republice dne 26. května 2018
Usnesení č.334 128 kB
181 kB
406/18 Zpráva o oficiální návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana v Polské republice ve dnech 9. – 11. května 2018
Usnesení č.335 130 kB
181 kB
407/18 Zpráva o účasti místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny a západního Balkánu ve dnech 10. - 12. května 2018 v Cape Sounio (Řecko)
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk