Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-04-23
Program jednání 164 kB
66 kB
Záznam z jednání 92 kB
Usnesení č.260 131 kB
183 kB
168/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.261 132 kB
184 kB
215/18 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008
Usnesení č.262 135 kB
192 kB
302/18 Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017
Usnesení č.263 128 kB
180 kB
304/18 Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2018
Usnesení č.264 130 kB
183 kB
300/18 O rámcových prioritách Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC v roce 2018 a poskytnutí peněžních darů do zahraničí v rámci realizace programu MEDEVAC v roce 2018
Usnesení č.265 124 kB
180 kB
299/18 Jmenování soudců
Usnesení č.266 129 kB
184 kB
297/18 Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi ke dni 31. prosince 2017
Usnesení č.267 126 kB
180 kB
306/18 Změna Statutu Grantové agentury České republiky
Příloha č.1 112 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.267
ikonka - mění usnesení usn. 770/2002 , usn. 449/2016 , usn. 990/2013 , usn. 305/2009 , usn. 1234/2009
Usnesení č.268 152 kB
207 kB
311/18 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc březen 2018
Usnesení č.269 129 kB
184 kB
305/18 Návrh na sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Pákistánské islámské republiky
Usnesení č.270 130 kB
181 kB
309/18 Zpráva o oficiální návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana ve Slovenské republice ve dnech 4. – 6. dubna 2018
Usnesení č.271 126 kB
181 kB
310/18 Pracovní návštěva předsedy vlády České republiky ve Slovenské republice dne 26. dubna 2018
Ústní informace členů vlády o evropské problematice
303/18 Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 266)
301/18 Analýza nabídky a poptávky na trhu práce, průběžná zpráva – stav k 31. 12. 2017
298/18 Zpráva o posuzování projektů Útvarem Hlavního architekta eGovernmentu za rok 2017 (předložil ministr vnitra)
316/18 Veřejná zakázka „Obranná standardizace v oblasti letecké a pozemní techniky“ realizována mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona (předložila ministryně obrany)
317/18 Veřejná zakázka „Obranná standardizace v oblasti speciální techniky“ realizována mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona (předložila ministryně obrany)
318/18 Informace o veřejné zakázce Dodávky agregátů a materiálu pro vrtulníky řady Mi (předložila ministryně obrany)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk