Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-01-24
Program jednání 156 kB
94 kB
Záznam z jednání 89 kB
Usnesení č.56 226 kB
184 kB
46/18 O financování zapojení ČR do projektu v Libyi zaměřeného na integrovanou správu hranic a migračních toků
Usnesení č.57 131 kB
180 kB
43/18 Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 40)
Příloha č.1 175 kB
41 kB
Příloha č.1 k usnesení č.57
Usnesení č.58 131 kB
180 kB
44/18 Návrh poslanců Petra Gazdíka, Zbyňka Stanjury, Ivana Bartoše, Heleny Langšádlové, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (sněmovní tisk č. 41)
Příloha č.1 128 kB
48 kB
Příloha č.1 k usnesení č.58
Usnesení č.59 131 kB
180 kB
45/18 Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského, Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Petra Pávka a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 42)
Příloha č.1 131 kB
63 kB
Příloha č.1 k usnesení č.59
Usnesení č.60 125 kB
180 kB
37/18 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. února 2018
Usnesení č.61 132 kB
183 kB
31/18 Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2017
Usnesení č.62 129 kB
181 kB
39/18 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády ČR a jeho účasti na setkání předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny v Maďarsku dne 26. ledna 2018
Usnesení č.63 127 kB
181 kB
38/18 Setkání předsedy vlády České republiky s předsedou Evropské komise v Bruselu dne 29. ledna 2018
Usnesení č.64 129 kB
184 kB
36/18 Informace o průběhu a výsledcích 12. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o ochraně volně žijících druhů stěhovavých živočichů (23. – 28. října 2017, Manila, Filipíny)
Usnesení č.65 132 kB
182 kB
60/18 Návrh na obeslání Světového ekonomického fóra (World Economic Forum) v Davosu-Klosters dne 25. ledna 2018
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
33/18 Informace o veřejné zakázce "Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu s G. Nussbaumem" (předložila ministryně financí)
42/18 Informace o připravované zakázce na výrobu a dodání tabákových nálepek pro Celní správu České republiky (předložila ministryně financí)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk