Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2017-06-21
Program jednání 223 kB
128 kB
Záznam z jednání 108 kB
Usnesení č.462 129 kB
180 kB
195/17 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/07 Peněžní prostředky určené na zahlazování následků hornické činnosti v podniku DIAMO, státní podnik
Usnesení č.463 131 kB
186 kB
454/17 Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/01 Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na financování opatření v rámci Operačního programu Podnikání a inovace z hlediska dosažení cílů
ikonka - bylo změněno Usnesení č.464 129 kB
185 kB
316/17 Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/10 Peněžní prostředky poskytované na zlepšování stavu přírody a krajiny
ikonka - bylo změněno usn. 189/2018
Usnesení č.465 128 kB
186 kB
403/17 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/06 Peněžní prostředky určené na modernizaci dálnice D1
Usnesení č.466 129 kB
182 kB
416/17 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/11 Peněžní prostředky státu určené na vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
ikonka - bylo změněno Usnesení č.467 139 kB
195 kB
624/17 Návrh usnesení vlády o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek
Příloha č.1 900 kB
858 kB
Příloha č.1 k usnesení č.467
ikonka - bylo změněno usn. 408/2018
ikonka - ruší usnesení usn. 343/2010 , usn. 451/2011
Usnesení č.468 135 kB
190 kB
581/17 Dvoustranná zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2018 a střednědobý výhled jejího financování do roku 2020
Příloha č.1 179 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.468
Usnesení č.469 151 kB
204 kB
436/17 Aktualizace usnesení vlády ze dne 9. února 2015 č. 97, k návrhu zabezpečení investiční přípravy akce Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu
Příloha č.1 276 kB
60 kB
Příloha č.1 k usnesení č.469
Usnesení č.470 128 kB
186 kB
650/17 2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2017
Usnesení č.471 127 kB
182 kB
657/17 Návrh na zvýšení rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí v souvislosti se zřízením Generálního konzulátu České republiky v Manchesteru
Usnesení č.472 128 kB
181 kB
658/17 Návrh na vyslání delegace České republiky na zasedání ministrů zahraničních věcí bukurešťského formátu ve Varšavě dne 29. června 2017
Usnesení č.473 129 kB
180 kB
660/17 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy spolkového prezidenta Rakouské republiky Alexandera Van der Bellena v České republice ve dnech 26. a 27. června 2017
Usnesení č.474 134 kB
190 kB
661/17 Pozvání účastnických států Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě k pozorování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Usnesení č.475 127 kB
181 kB
678/17 Návrh usnesení vlády o jmenování na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu práce a sociálních věcí
Usnesení č.476 128 kB
181 kB
698/17 Jmenování předsedy a členů Rady Energetického regulačního úřadu
Usnesení č.477 Návrh na změny ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnosti mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky čj. V299/2017
553/17 Informace o finančních prostředcích na dokončení likvidace ekologické zátěže laguny OSTRAMO
598/17 Strategie rozvoje činností Národní agentury pro komunikační a informační technologie, s. p.
655/17 Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, Vývoj AVISME v roce 2017, Výzva 23
649/17 Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2016 (předložil ministr financí)
639/17 Zpráva o hospodaření Státního fondu životního prostředí České republiky za rok 2016 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí)
654/17 Informace o zhodnocení aktuálnosti a relevance Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a o tvorbě priorit aplikovaného výzkumu (předložil místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace)
640/17 Informace o povinnosti interních uživatelů MS2014+ seznámit se s bezpečnostní dokumentací a vytvoření modulu Seznamování s dokumentací v MS2014+, který bude k tomuto účelu zapracován (předložila ministryně pro místní rozvoj)
662/17 Informace o záměru uzavřít dodatek č. 4 k základní rámcové smlouvě o zajištění komunikační podpory pro Ministerstvo vnitra a jím určené orgány, respektive organizace (předložil ministr vnitra)
651/17 Veřejná zakázka Pilotní vesta, výšková a speciální výstroj pilotů taktického letectva - nákup (předložil ministr obrany)
653/17 NVG vybavení kabiny a vnější osvětlení L - 159, I. část (předložil ministr obrany)
652/17 Tribologie olejů leteckých motorů (předložil ministr obrany)
642/17 Pronájem prostor v budově Národního zemědělského muzea v Praze (předložil ministr zemědělství)
659/17 Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro obecné záležitosti podle článku 50 dne 22. května 2017 v Bruselu (předložil ministr zahraničních věcí)
646/17 Informace Ministerstva zemědělství o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/01 Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací (předložil ministr zemědělství)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk