Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2017-06-14
Program jednání 202 kB
158 kB
Dodatek č.1 136 kB
78 kB
Upozornění 126 kB
72 kB
Záznam z jednání 122 kB
Usnesení č.440 129 kB
188 kB
605/17 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.441 137 kB
192 kB
569/17 Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů
ikonka - ruší usnesení usn. 1311/1999
Usnesení č.442 138 kB
188 kB
594/17 Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2018 a střednědobého výhledu na léta 2019 a 2020
Usnesení č.443 133 kB
187 kB
637/17 Zhodnocení a návrh dalšího postupu České republiky ve věci Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní
Usnesení č.444 132 kB
188 kB
587/17 Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017 až 2020
Usnesení č.445 127 kB
180 kB
618/17 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2016
Usnesení č.446 133 kB
186 kB
599/17 Hodnotící zpráva k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy za léta 2014 až 2016
Usnesení č.447 128 kB
184 kB
626/17 Vyhodnocení Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 a Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020 za rok 2016
Usnesení č.448 128 kB
181 kB
610/17 Zpráva o plnění Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020 za rok 2016
Příloha č.1 108 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.448
Usnesení č.449 127 kB
180 kB
609/17 Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2016
Usnesení č.450 128 kB
184 kB
608/17 Výroční zpráva Pracovní skupiny pro transparentní veřejné zakázky za rok 2016
Usnesení č.451 125 kB
184 kB
613/17 Jmenování člena Správní rady Zaměstnanecké pojišťovny Škoda
Usnesení č.452 130 kB
183 kB
601/17 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2016
Usnesení č.453 128 kB
182 kB
630/17 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v Polské republice v rámci setkání předsedů vlád států Visegrádské skupiny a Beneluxu dne 19. června 2017
Usnesení č.454 127 kB
181 kB
633/17 Návrh na uskutečnění společného zasedání předsedy vlády České republiky, předsedy vlády Slovenské republiky Roberta Fica a spolkového kancléře Rakouské republiky Christiana Kerna v Brně dne 22. června 2017
Usnesení č.455 126 kB
182 kB
629/17 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 22. a 23. června 2017 v Bruselu
Usnesení č.456 127 kB
182 kB
634/17 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády v Japonsku ve dnech 26. až 30. června 2017
Usnesení č.457 127 kB
181 kB
632/17 Návrh na zajištění účasti delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku dne 27. června 2017
Usnesení č.458 128 kB
180 kB
638/17 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Běloruské republiky Vladimira Makeje v České republice ve dnech 15. a 16. června 2017
Usnesení č.459 130 kB
180 kB
631/17 Návrh na zajištění účasti generálního tajemníka Rady Evropy Thørbjorna Jaglanda na konferenci Závaznost soudních rozhodnutí ve dnech 19. a 20. června 2017 v Brně
Usnesení č.460 129 kB
188 kB
647/17 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené
Usnesení č.461 128 kB
182 kB
648/17 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta republiky Miloše Zemana ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska dne 16. června 2017

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk