Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2017-05-15
Program jednání 218 kB
125 kB
Dodatek č.1 174 kB
76 kB
Záznam z jednání 108 kB
Usnesení č.363 124 kB
185 kB
387/17 Návrh nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí
Usnesení č.364 132 kB
184 kB
498/17 Návrh poslanců Martina Sedláře, Martina Stropnického, Jany Černochové, Davida Kádnera a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze (sněmovní tisk č. 1094)
Příloha č.1 116 kB
41 kB
Příloha č.1 k usnesení č.364
Usnesení č.365 130 kB
185 kB
499/17 Návrh poslanců Robina Böhnische, Jaroslava Holíka, Marie Pěnčíkové, Jana Zahradníka, Igora Jakubčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1095)
Příloha č.1 132 kB
72 kB
Příloha č.1 k usnesení č.365
Usnesení č.366 130 kB
184 kB
500/17 Návrh poslance Andreje Babiše na vydání zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb. (sněmovní tisk č. 1098)
Příloha č.1 114 kB
29 kB
Příloha č.1 k usnesení č.366
Usnesení č.367 126 kB
186 kB
1055/16 Věcný záměr zákona o sociálním podnikání
ikonka - bylo změněno Usnesení č.368 141 kB
196 kB
469/17 Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství v programovém období 2014-2020 za rok 2016
ikonka - bylo změněno usn. 434/2017
Usnesení č.369 146 kB
182 kB
491/17 Zajištění financování staveb souvisejících s realizací stavby dálnice D3 ve Středočeském kraji ze SFDI
Usnesení č.370 128 kB
186 kB
485/17 Návrh Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na využití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na rozpočtem nezajištěné výdaje reprodukce majetku a podpory výkonu funkcí v jaderné bezpečnosti
Usnesení č.371 131 kB
186 kB
490/17 Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2016
ikonka - mění usnesení usn. 339/2016 , usn. 349/2012
Usnesení č.372 126 kB
180 kB
487/17 Návrh na změnu ve funkci předsedy české části Mezinárodní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací
Usnesení č.373 126 kB
180 kB
475/17 Aktualizace Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR
Usnesení č.374 132 kB
184 kB
480/17 Aktualizace č. 1 Implementačního plánu k Akčnímu plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v České republice do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Usnesení č.375 130 kB
186 kB
479/17 Návrh na sjednání Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
Usnesení č.376 134 kB
184 kB
484/17 Návrh na vyslání delegace ČR a zásady postupu delegace ČR vedené prezidentem republiky Milošem Zemanem na mimořádné schůzce členských zemí NATO na nejvyšší úrovni v Bruselu dne 25. května 2017
Usnesení č.377 130 kB
182 kB
496/17 Účast předsedy vlády a ministra zahraničních věcí na mezinárodní bezpečnostní konferenci GLOBSEC v Bratislavě ve dnech 26. – 28. května 2017
Usnesení č.378 126 kB
182 kB
501/17 Zajištění účasti vysokých zahraničních představitelů na Pražské konferenci k obraně a bezpečnosti „Evropská vize. Evropská odpovědnost.“
Usnesení č.379 129 kB
182 kB
494/17 Státní návštěva prezidenta Singapurské republiky Tonyho Tan Keng Yama v České republice ve dnech 23. – 27. května 2017
Usnesení č.380 128 kB
180 kB
495/17 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Řecké republiky Nikose Kotziase v České republice ve dnech 16. – 18. května 2017
Usnesení č.381 142 kB
199 kB
478/17 Návrh na obeslání 106. zasedání Mezinárodní konference práce (Ženeva, 5. - 16. června 2017)
Příloha č.1 116 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.381
Usnesení č.382 147 kB
185 kB
492/17 Návrh na obeslání 7. zasedání smluvních stran Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států a 3. zasedání smluvních stran Protokolu o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí (Minsk, Bělorusko, 13. – 16. června 2017)
Příloha č.1 111 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.382
Usnesení č.383 128 kB
180 kB
505/17 Žádost o souhlas vlády k užití vojenského materiálu státním podnikem LOM PRAHA, v působnosti Ministerstva obrany, při užití vojenského materiálu v rámci provedení ukázky vrtulníku v zahraničí
Usnesení č.384 129 kB
184 kB
Schválení výše účasti státního rozpočtu na realizaci programu reprodukce majetku 107V320 čj. V187/2017

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk