Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2017-05-10
Program jednání 178 kB
124 kB
Dodatek č.1 134 kB
77 kB
Záznam z jednání 108 kB
Usnesení č.347 136 kB
188 kB
452/17 Materiál k realizaci úplného elektronického podání a povinnému přijímání elektronických faktur ústředními orgány státní správy
Usnesení č.348 125 kB
182 kB
461/17 Usnesení vlády ke zvýšení výdajových rámců na výzkum, experimentální vývoj a inovace
Usnesení č.349 132 kB
183 kB
462/17 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se systémovým zvýšením funkčních míst a změnu závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky v kapitole Technologická agentura České republiky v roce 2017
Usnesení č.350 129 kB
183 kB
453/17 Akční plán k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací
Usnesení č.351 132 kB
188 kB
466/17 Návrh na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v Litevské republice, Estonské republice, Lotyšské republice a v Polské republice v rámci Posílené předsunuté přítomnosti Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO)
Usnesení č.352 138 kB
190 kB
468/17 Aktualizace Memoranda Ministerstva dopravy a Pardubického kraje o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci dálnice D35 v celé délce trasy po území Pardubického kraje a souvisejících investic na silniční síti
ikonka - ruší usnesení usn. 421/2006
Usnesení č.353 140 kB
196 kB
465/17 Koncept a finanční zabezpečení připomínky a oslavy významných výročí roku 2018 spojených s naší státností (1918, 1968, 1993)
Usnesení č.354 130 kB
186 kB
463/17 Návrh programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1
ikonka - bylo změněno Usnesení č.355 138 kB
192 kB
451/17 Vyhodnocení Akčního plánu implementace Politiky druhotných surovin České republiky a aktualizace úkolů pro období let 2017 a 2018
Příloha č.1 273 kB
78 kB
Příloha č.1 k usnesení č.355
ikonka - bylo změněno usn. 189/2018
ikonka - mění usnesení usn. 755/2014
Usnesení č.356 130 kB
186 kB
470/17 Analýza plavební sezóny roku 2016
Usnesení č.357 130 kB
183 kB
455/17 Návrh na sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky
Usnesení č.358 133 kB
189 kB
456/17 Návrh na ratifikaci úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci na moři, přijaté v roce 2006
Příloha č.1 108 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.358
Usnesení č.359 128 kB
181 kB
457/17 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta republiky Miloše Zemana v Čínské lidové republice ve dnech 11. až 18. května 2017
ikonka - bylo změněno Usnesení č.360 127 kB
180 kB
486/17 Návrh na zřízení Výboru pro kybernetickou bezpečnost Bezpečnostní rady státu
Příloha č.1 147 kB
66 kB
Příloha č.1 k usnesení č.360
ikonka - bylo změněno usn. 457/2018 , usn. 247/2018 , usn. 48/2018
ikonka - mění usnesení usn. 544/2014
Usnesení č.361 125 kB
185 kB
502/17 Jmenování předsedy a členů Rady Českého telekomunikačního úřadu
Usnesení č.362 129 kB
187 kB
503/17 Odvolání státního tajemníka v Ministerstvu práce a sociálních věcí a vyhlášení výběrového řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu práce a sociálních věcí
Příloha č.1 284 kB
67 kB
Příloha č.1 k usnesení č.362

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk