Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2017-04-24
Program jednání 198 kB
98 kB
Záznam z jednání 95 kB
Usnesení č.311 128 kB
186 kB
392/17 Návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů
ikonka - bylo změněno Usnesení č.312 138 kB
192 kB
402/17 Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016
ikonka - bylo změněno usn. 761/2017
Usnesení č.313 128 kB
184 kB
401/17 Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2017
Usnesení č.314 129 kB
182 kB
410/17 Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na léta 2018 až 2020
Usnesení č.315 126 kB
180 kB
400/17 Usnesení vlády ke zvýšení výdajových rámců kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Usnesení č.316 132 kB
183 kB
396/17 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 10/17 o návrhu Městského soudu v Praze na zrušení ustanovení § 20z odst. 1 věty poslední zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 378/2015 Sb.
Usnesení č.317 132 kB
184 kB
407/17 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 7/17 o návrhu skupiny 20 senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení některých ustanovení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Usnesení č.318 131 kB
188 kB
408/17 Žádosti sociálních partnerů o úhradu nákladů vzniklých podle § 320a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, schválené 135. Plenární schůzí Rady hospodářské a sociální dohody České republiky, konané dne 20. února 2017 a uzavření smluv o úhradě těchto nákladů
Usnesení č.319 135 kB
188 kB
397/17 Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o zařazení vybraného majetku státu do privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 264)
Příloha č.1 27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.319
Příloha č.2 214 kB
112 kB
Příloha č.2 k usnesení č.319
ikonka - mění usnesení usn. 366/2007 , usn. 1334/2006
Usnesení č.320 152 kB
198 kB
409/17 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou za měsíc březen 2017
Usnesení č.321 123 kB
184 kB
399/17 Jmenování soudců
Příloha č.1 128 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.321
Usnesení č.322 129 kB
180 kB
405/17 Návrh na zajištění účasti delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání Výboru ministrů Rady Evropy v Nikósii ve dnech 18. a 19. května 2017
Usnesení č.323 127 kB
180 kB
406/17 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Moldavské republiky Pavla Filipa v České republice ve dnech 8. a 9. května 2017
Usnesení č.324 127 kB
182 kB
417/17 Účast ministra zahraničních věcí na neformálním zasedání ministrů zahraničních věcí členských států Evropské unie v La Valletě dne 28. dubna 2017
Usnesení č.325 126 kB
184 kB
419/17 Návrh na jmenování do hodností generálů
Usnesení č.326 127 kB
181 kB
420/17 Návrh na jmenování do hodnosti generálmajora a brigádního generála
ikonka - ruší usnesení usn. 925/2016

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk