Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2017-04-19
Program jednání 189 kB
140 kB
Dodatek č.1 135 kB
77 kB
Záznam z jednání 118 kB
Usnesení č.287 124 kB
186 kB
210/17 Návrh nařízení vlády o plánování, řízení a organizaci obrany státu
Usnesení č.288 130 kB
184 kB
376/17 Návrh poslanců Věry Kovářové, Leoše Hegera, Jiřího Skalického a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1056)
Příloha č.1 114 kB
27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.288
Usnesení č.289 130 kB
184 kB
377/17 Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Romana Váni, Jiřího Petrů, Jiřího Koskuby a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1057)
Příloha č.1 128 kB
49 kB
Příloha č.1 k usnesení č.289
Usnesení č.290 130 kB
186 kB
378/17 Návrh poslance Andreje Babiše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 192/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 1058)
Příloha č.1 113 kB
37 kB
Příloha č.1 k usnesení č.290
Usnesení č.291 129 kB
186 kB
382/17 Návrh poslance Karla Fiedlera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 192/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 1074)
Příloha č.1 126 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.291
ikonka - bylo změněno Usnesení č.292 137 kB
187 kB
368/17 Strategický rámec Česká republika 2030
ikonka - bylo změněno usn. 167/2018
Usnesení č.293 127 kB
186 kB
383/17 Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017-2020
ikonka - bylo změněno Usnesení č.294 134 kB
185 kB
370/17 Návrh usnesení vlády o změně usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 621, o Strategii migrační politiky České republiky a o Komunikační strategii České republiky k migraci, ve znění usnesení vlády ze dne 24. srpna 2016 č. 735
ikonka - bylo změněno usn. 189/2018
ikonka - mění usnesení usn. 621/2015
Usnesení č.295 126 kB
185 kB
381/17 Návrh na jmenování do hodnosti brigádních generálů
Usnesení č.296 135 kB
192 kB
365/17 Návrh nutných opatření zamezujících rozšíření znečištění ze staré ekologické zátěže způsobené předchozí hutní činností v areálu bývalých oceláren Poldi Kladno do důlních vod
ikonka - mění usnesení usn. 552/2003 , usn. 592/2002
Usnesení č.297 128 kB
185 kB
353/17 Analýza systému kontrol územních samosprávných celků
Usnesení č.298 130 kB
185 kB
352/17 Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2016 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
Usnesení č.299 129 kB
186 kB
357/17 Aktivity Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC v roce 2017
Usnesení č.300 126 kB
186 kB
358/17 O souhlasu s poskytnutím peněžního daru vládě Makedonské republiky na posilování kapacit v oblasti správy a ochrany hranic a v oblasti azylové infrastruktury
Usnesení č.301 128 kB
184 kB
373/17 Návrh na poskytnutí peněžního daru sekretariátu Vládního poradního výboru (GAC) v rámci struktury ICANN
Usnesení č.302 125 kB
180 kB
354/17 Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2016
Usnesení č.303 139 kB
194 kB
367/17 Zpráva o zapojení České republiky do činnosti Skupiny pro pozorování Země (GEO), do budování integrovaného a udržitelného Globálního pozorovacího systému Země (GEOSS) a o účasti České republiky v programu Evropské komise pro globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti (GMES, resp. Copernicus)
ikonka - mění usnesení usn. 103/2014
Usnesení č.304 126 kB
186 kB
355/17 Meziresortní koordinace krajanské problematiky a ustavení Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí
Usnesení č.305 127 kB
181 kB
388/17 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání mimořádné Evropské rady dne 29. dubna 2017 v Bruselu
Usnesení č.306 136 kB
188 kB
385/17 Návrh na obeslání 26. zasedání Řídicí rady Programu Organizace spojených národů pro lidská sídla (UN-Habitat), které se koná ve dnech 8.-12. května 2017 v Nairobi v Keňské republice
Příloha č.1 186 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.306
Usnesení č.307 126 kB
180 kB
386/17 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Litvy Linase Linkevičiuse v České republice ve dnech 19. - 20. dubna 2017
Usnesení č.308 128 kB
186 kB
393/17 1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2017
Usnesení č.309 127 kB
185 kB
394/17 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. května 2017
Usnesení č.310 127 kB
184 kB
404/17 Návrh na jmenování do hodností generálů

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk