Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2017-04-05
Program jednání 168 kB
112 kB
Dodatek č.1 138 kB
78 kB
Záznam z jednání 102 kB
Usnesení č.255 135 kB
183 kB
1382/16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.256 131 kB
186 kB
229/17 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.257 132 kB
187 kB
285/17 Návrh na vytvoření kapacity Národního bezpečnostního úřadu pro zvyšování kybernetické bezpečnosti České republiky prostřednictvím metodické podpory a prevence v orgánech státní moci
Usnesení č.258 127 kB
184 kB
309/17 Řešení problematiky podzemních a důlních vod v oblasti Severočeské hnědouhelné pánve v souvislosti s ukončením těžby na dole Centrum
Usnesení č.259 138 kB
195 kB
323/17 Zpráva o návrhu postupu státu v rámci řešení další činnosti společnosti OKD, a.s. a útlumu jejích těžebních lokalit
Usnesení č.260 124 kB
180 kB
287/17 Zpráva o stavu kybernetické bezpečnosti České republiky za rok 2016
Usnesení č.261 124 kB
180 kB
318/17 Zpráva o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2016
Usnesení č.262 126 kB
184 kB
306/17 Peněžní dar České republiky Světové obchodní organizaci za účelem propagace českého sklářství a zachování českého kulturního dědictví
Usnesení č.263 127 kB
182 kB
321/17 Návrh na účast delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na schůzce ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny a Východního partnerství ve Varšavě dne 12. dubna 2017
Usnesení č.264 128 kB
181 kB
327/17 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí a obrany Kapverdské republiky Luíse Felipe Tavarese v České republice ve dnech 17.–19. dubna 2017
Usnesení č.265 128 kB
182 kB
328/17 Návrh na uskutečnění návštěvy generálního tajemníka Rady Evropy Thorbjørna Jaglanda v České republice ve dnech 20. – 21. dubna 2017
ikonka - bylo změněno Usnesení č.266 128 kB
184 kB
347/17 Jmenování koordinátora digitální agendy České republiky
ikonka - bylo změněno usn. 110/2018
ikonka - mění usnesení usn. 445/2016
Usnesení č.267 127 kB
180 kB
341/17 Návrh na vyslání delegace České republiky vedené ministryní pro místní rozvoj na návštěvu Čínské lidové republiky (provincií Henan a Junnan), a to v termínu od 9. - 14. dubna 2017
Usnesení č.268 129 kB
186 kB
361/17 Účast státu na dofinancování odměňování řidičů veřejné linkové osobní autobusové dopravy v souvislosti s přijetím nařízení vlády č. 336/2016 a nařízení vlády č. 337/2016
ikonka - bylo změněno Usnesení č.269 132 kB
188 kB
362/17 Návrh dalšího postupu ve vztahu k obchodnímu případu Adularya/Yunus Emre v Turecku
ikonka - bylo změněno usn. 560/2017

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk