Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2017-03-08
Program jednání 219 kB
128 kB
Upozornění 126 kB
73 kB
Záznam z jednání 107 kB
Usnesení č.163 132 kB
185 kB
120/17 Návrh zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení
Usnesení č.164 127 kB
181 kB
121/17 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení
Usnesení č.165 133 kB
188 kB
177/17 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.166 130 kB
188 kB
172/17 Návrh zákona o univerzitních nemocnicích a o změně některých zákonů (zákon o univerzitních nemocnicích)
Usnesení č.167 127 kB
186 kB
124/17 Návrh zákona o elektronické identifikaci
Usnesení č.168 127 kB
186 kB
125/17 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci
Usnesení č.169 126 kB
186 kB
148/17 Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol, a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Usnesení č.170 129 kB
181 kB
221/17 Návrh poslanců Karla Raise a Ladislava Oklešťka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 1032)
Příloha č.1 125 kB
41 kB
Příloha č.1 k usnesení č.170
Usnesení č.171 128 kB
186 kB
119/17 Aktualizovaný Akční plán pro rozvoj digitálního trhu a 3. zpráva o implementaci Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu
Usnesení č.172 126 kB
184 kB
203/17 Návrh usnesení vlády o služebním hodnocení náměstka ministra vnitra pro státní službu za rok 2016
Usnesení č.173 127 kB
180 kB
213/17 Změna usnesení vlády ze dne 16. února 2015 č. 106, ke stavu plnění jednotlivých opatření obsažených v návrhu systémových změn v oblasti veřejného zdravotního pojištění
ikonka - mění usnesení usn. 106/2015
Usnesení č.174 127 kB
186 kB
212/17 Zpráva o výsledcích podrobné analýzy současného stavu výuky všech bezpečnostních témat ve školách s návrhy dalšího postupu
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.175 127 kB
184 kB
198/17 Návrh na změnu Statutu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany
Příloha č.1 225 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.175
ikonka - bylo zrušeno usn. 410/2019
ikonka - bylo změněno usn. 693/2018
ikonka - mění usnesení usn. 1323/2001
Usnesení č.176 126 kB
184 kB
211/17 Poskytnutí peněžních darů do zahraničí na péči o české válečné hroby v roce 2017
Usnesení č.177 129 kB
189 kB
202/17 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kamerunskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Usnesení č.178 127 kB
182 kB
217/17 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 9. a 10. března 2017 v Bruselu
Usnesení č.179 130 kB
182 kB
218/17 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí České republiky v Kanadě a účasti na summitu Globální koalice proti islámskému státu ve Spojených státech amerických ve dnech 19.-26. března 2017
Usnesení č.180 132 kB
184 kB
Plán operační přípravy státního území České republiky na léta 2017 - 2020 čj. V9/2017

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk