Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2017-02-20
Program jednání 216 kB
118 kB
Záznam z jednání 102 kB
Usnesení č.131 128 kB
186 kB
79/17 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
Usnesení č.132 124 kB
185 kB
23/17 Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Usnesení č.133 129 kB
184 kB
167/17 Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Romana Sklenáka a dalších, na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1008)
Příloha č.1 165 kB
48 kB
Příloha č.1 k usnesení č.133
Usnesení č.134 131 kB
186 kB
168/17 Návrh poslanců Josefa Kotta, Mariana Jurečky, Ladislava Velebného, Pavla Kováčika, Olgy Havlové, Herberta Pavery, Jana Zahradníka, Jaroslava Faltýnka, Miloše Babiše, Pavla Čiháka, Josefa Hájka, Romana Kubíčka, Petra Kudely, Pavla Plzáka, Josefa Šenfelda a Dany Váhalové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1010)
Příloha č.1 119 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.134
Usnesení č.135 129 kB
186 kB
143/17 Akční plán rozvoje sociálních služeb na období let 2017 a 2018 k Národní strategii rozvoje sociálních služeb na období let 2016 až 2025
Usnesení č.136 134 kB
184 kB
169/17 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 2/17 o návrhu skupiny 41 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení § 17 odst. 2, § 23 odst. 1 písm. j) a slova "j)" v § 23 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 369/2016
Usnesení č.137 124 kB
180 kB
142/17 Vyhodnocení plnění úkolů vyplývajících z Legislativních návrhů v oblasti vnitřní bezpečnosti
Usnesení č.138 126 kB
180 kB
164/17 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a v Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Usnesení č.139 129 kB
184 kB
161/17 Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2016
Usnesení č.140 137 kB
191 kB
152/17 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za 4. čtvrtletí 2016
Příloha č.1 109 kB
54 kB
Příloha č.1 k usnesení č.140
Příloha č.2 118 kB
66 kB
Příloha č.2 k usnesení č.140
Příloha č.3 122 kB
64 kB
Příloha č.3 k usnesení č.140

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk