Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2017-02-08
Program jednání 218 kB
122 kB
Záznam z jednání 107 kB
Usnesení č.100 130 kB
187 kB
1609/16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.101 129 kB
185 kB
26/17 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.102 128 kB
186 kB
1406/16 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s ochranou oznamovatelů podezření na protiprávní jednání
Usnesení č.103 130 kB
180 kB
117/17 Návrh poslance Pavla Bělobrádka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1006)
Příloha č.1 114 kB
42 kB
Příloha č.1 k usnesení č.103
Usnesení č.104 130 kB
188 kB
Informace o kybernetickém útoku na Ministerstvo zahraničních věcí České republiky čj. D118/2017
Usnesení č.105 135 kB
190 kB
1544/16 Situační zpráva o realizaci Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty
Usnesení č.106 129 kB
181 kB
111/17 Účast České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji
Usnesení č.107 137 kB
192 kB
37/17 Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory
ikonka - mění usnesení usn. 351/2015
Usnesení č.108 136 kB
190 kB
116/17 Stanovení výše účasti státního rozpočtu na vybrané operační programy pro období 2014 – 2020
Usnesení č.109 124 kB
184 kB
94/17 Návrh na odvolání a jmenování náhradníka člena Státní volební komise
Usnesení č.110 128 kB
186 kB
90/17 Návrh na odstoupení České republiky od Charty Mezinárodního energetického fóra
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.111 143 kB
198 kB
95/17 Návrh na výpověď smluv o zdanění příjmů z úspor uzavřených se zámořskými zeměmi a územími Spojeného království a s Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu a Nizozemské Antily
ikonka - bylo zrušeno usn. 279/2017
Usnesení č.112 128 kB
180 kB
109/17 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy tajemníka pro styky se státy Svatého stolce Paula Richarda Gallaghera v České republice ve dnech 9. – 11. února 2017
Usnesení č.113 Návrh na změny ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky čj. V39/2017

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk