Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2017-01-30
Program jednání 214 kB
117 kB
Dodatek č.1 179 kB
78 kB
Záznam z jednání 106 kB
Usnesení č.84 129 kB
186 kB
86/17 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.85 129 kB
178 kB
874/16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.86 134 kB
187 kB
1705/16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.87 130 kB
188 kB
1672/16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.88 125 kB
181 kB
1607/16 Návrh nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov
Usnesení č.89 128 kB
186 kB
1673/16 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou
Usnesení č.90 128 kB
185 kB
1677/16 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.91 128 kB
185 kB
1684/16 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání
Usnesení č.92 128 kB
186 kB
1686/16 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko - environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Usnesení č.93 128 kB
180 kB
85/17 Úprava garance v rámci ekologické smlouvy č. 3/95 - PF ČR s nabyvatelem společností SAP Mimoň spol. s r. o., z důvodu kompenzace dopadů legislativních změn, konkrétně změn daně z přidané hodnoty
Usnesení č.94 123 kB
184 kB
76/17 Návrh na jmenování rektora Akademie múzických umění v Praze
Usnesení č.95 128 kB
182 kB
87/17 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na neformálním setkání hlav států a předsedů vlád 27 členských států Evropské unie ve dnech 2. a 3. února 2017 ve Vallettě
Usnesení č.96 128 kB
180 kB
88/17 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministerského předsedy Svobodného státu Sasko Stanislawa Tillicha v České republice ve dnech 7. a 8. února 2017
Usnesení č.97 129 kB
187 kB
93/17 Návrh usnesení vlády o jmenování na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu dopravy
Usnesení č.98 129 kB
182 kB
104/17 Zpráva o státní návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana v Portugalské republice uskutečněné ve dnech 13. až 15. prosince 2016
Usnesení č.99 127 kB
181 kB
97/17 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Irácké republiky Ibráhíma al - Džáfarího v České republice ve dnech 7. až 9. února 2017

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk