Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2016-10-12
Program jednání 230 kB
142 kB
Upozornění 126 kB
72 kB
Záznam z jednání 121 kB
Usnesení č.889 125 kB
176 kB
1160/16 Návrh nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2017 až 2021
Usnesení č.890 130 kB
182 kB
1159/16 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.891 125 kB
182 kB
1177/16 Návrh nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu
Usnesení č.892 130 kB
176 kB
1289/16 Návrh poslanců Martina Plíška, Miroslava Kalouska, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 905)
Příloha č.1 140 kB
66 kB
Příloha č.1 k usnesení č.892
Usnesení č.893 129 kB
176 kB
1290/16 Návrh poslanců Martina Plíška, Miroslava Kalouska, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (sněmovní tisk č. 906)
Příloha č.1 174 kB
52 kB
Příloha č.1 k usnesení č.893
Usnesení č.894 131 kB
184 kB
1292/16 Nemožnost aplikace ustanovení zákona o poštovních službách v části financování čistých nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž prostřednictvím tzv. kompenzačního fondu v souvislosti s šetřením Evropské komise pro možnou nedovolenou veřejnou podporu vůči podniku Česká pošta, s. p.
Usnesení č.895 131 kB
182 kB
920/16 Vyhodnocení zkoušek spoIehlivosti - analýza pro případné rozšíření zkoušek na další osoby působící v orgánech veřejné moci
ikonka - bylo změněno Usnesení č.896 139 kB
186 kB
1259/16 Návrh na sjednání Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé
Příloha č.1 177 kB
Příloha č.1 k usnesení č.896
ikonka - bylo změněno usn. 1008/2016 , usn. 926/2016
Usnesení č.897 131 kB
178 kB
1222/16 Povolení výjimky podle § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, z podmínky trvalé nepotřebnosti nemovitého majetku v katastrálním území Uherský Ostroh pro stát
Příloha č.1 59 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.897
Usnesení č.898 128 kB
178 kB
1212/16 Návrh na oddlužení státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve vztahu ke státnímu rozpočtu České republiky
Usnesení č.899 129 kB
183 kB
1211/16 Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 50)
Příloha č.1 471 kB
Příloha č.1 k usnesení č.899
Usnesení č.900 132 kB
180 kB
1226/16 Stanovisko k Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 204 k přechodu z neformální do formální ekonomiky, přijatému na 104. Mezinárodní konferenci práce v roce 2015
Příloha č.1 113 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.900
Usnesení č.901 129 kB
177 kB
1277/16 Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2016
Usnesení č.902 127 kB
177 kB
1270/16 Fungování Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války v letech 2017 až 2021
Usnesení č.903 133 kB
184 kB
1278/16 Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, týkající se stavby pozemní komunikace I/57 Krnov - SV obchvat
Usnesení č.904 130 kB
178 kB
1271/16 Zpráva o činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a Analýza použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí podle trestního řádu za rok 2015
Usnesení č.905 131 kB
178 kB
1266/16 Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operacích Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) Joint Enterprise v Kosovu a Resolute Support v Afghánistánu
Usnesení č.906 133 kB
180 kB
1293/16 Návrh na sjednání Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé
Usnesení č.907 126 kB
177 kB
1282/16 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády ve Spolkové republice Německo dne 19. října 2016
Usnesení č.908 127 kB
178 kB
1295/16 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 20. a 21. října 2016 v Bruselu
Usnesení č.909 126 kB
176 kB
1296/16 Návrh na uskutečnění pracovní cesty ministra zahraničních věcí do Maltské republiky ve dnech 19. a 20. října 2016
Usnesení č.910 126 kB
177 kB
1317/16 Návrh na jmenování do hodnosti generálů
Usnesení č.911 136 kB
189 kB
1318/16 Změna usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 139, o poskytnutí emergentní jednorázové finanční pomoci syrským uprchlíkům z oblasti Aleppa prchajícím před ozbrojenými útoky do Turecké republiky
ikonka - mění usnesení usn. 139/2016
Usnesení č.912 129 kB
180 kB
1313/16 Zpráva o uskutečnění návštěvy předsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Státě Izrael v souvislosti s účastí na pohřbu bývalého prezidenta Státu Izrael Šimona Perese ve dnech 29. a 30. září 2016
Usnesení č.913 127 kB
178 kB
1314/16 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády ve Švédském království ve dnech 3. a 4. listopadu 2016
Usnesení č.914 130 kB
178 kB
1315/16 Návrh na účast prezidenta republiky Miloše Zemana na setkání hlav států států Visegrádské skupiny v Rzeszowě ve dnech 14. a 15. října 2016

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk