Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2016-10-05
Program jednání 195 kB
146 kB
Dodatek č.1 229 kB
76 kB
Dodatek č.2 135 kB
76 kB
Záznam z jednání 127 kB
ikonka - bylo změněno Usnesení č.866 134 kB
185 kB
1048/16 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
ikonka - bylo změněno usn. 498/2018
Usnesení č.867 129 kB
180 kB
272/16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.868 133 kB
178 kB
340/16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.869 128 kB
180 kB
1236/16 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.870 130 kB
178 kB
1187/16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.871 128 kB
179 kB
118/16 Návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů
Usnesení č.872 125 kB
180 kB
1092/16 Návrh věcného záměru zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb
Usnesení č.873 125 kB
177 kB
775/16 Návrh věcného záměru zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozšířením státem zajištěné právní pomoci
Usnesení č.874 125 kB
178 kB
1171/16 Návrh nařízení vlády o poplatcích na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Usnesení č.875 124 kB
178 kB
1078/16 Návrh nařízení vlády o lodní výstroji
Usnesení č.876 129 kB
176 kB
1255/16 Návrh poslance Martina Plíška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 902)
Příloha č.1 121 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.876
Usnesení č.877 129 kB
178 kB
1252/16 Návrh na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v Irácké republice v rámci podpory boje proti tzv. Islámskému státu
Usnesení č.878 130 kB
179 kB
1245/16 Návrh na zvýšení prostředků na platy příslušníků Policie České republiky a na platy státních a občanských zaměstnanců v rámci kapitoly Ministerstva vnitra určených na jednotlivé druhy voleb v roce 2016
Usnesení č.879 134 kB
184 kB
1246/16 Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, týkající se stavby pozemní komunikace R48 (D48) Rybí - MÚK Rychaltice
Usnesení č.880 127 kB
177 kB
1247/16 Návrh na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2016
Usnesení č.881 131 kB
184 kB
1239/16 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2016 v kapitole Úřadu vlády
Usnesení č.882 129 kB
178 kB
1253/16 3. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016
Usnesení č.883 126 kB
176 kB
1248/16 Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2015
Usnesení č.884 144 kB
182 kB
1237/16 Návrh na obeslání 66. výročního zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Portorož, Republika Slovinsko, 20. až 28. října 2016)
Příloha č.1 138 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.884
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.885 127 kB
182 kB
1264/16 Národní plán rozvoje sítí nové generace
ikonka - bylo zrušeno usn. 589/2017
ikonka - bylo změněno usn. 590/2017
Usnesení č.886 126 kB
180 kB
1039/16 Návrh nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu
Usnesení č.887 130 kB
179 kB
1288/16 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.
Usnesení č.888 129 kB
178 kB
1280/16 Zpráva o účasti předsedy vlády na 11. Evropském jaderném fóru v Bratislavě ve dnech 3. a 4. října 2016

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk