Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2016-02-03
Program jednání 182 kB
132 kB
Dodatek č.1 147 kB
86 kB
Záznam z jednání 120 kB
Usnesení č.71 129 kB
180 kB
1395/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.72 128 kB
178 kB
1134/15 I. Návrh zákona o centrální evidenci účtů II. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů
Usnesení č.73 126 kB
179 kB
1465/15 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit
Usnesení č.74 125 kB
176 kB
1506/15 Návrh nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
ikonka - bylo změněno Usnesení č.75 126 kB
178 kB
1550/15 Návrh změn Legislativních pravidel vlády
Příloha č.1 239 kB
88 kB
Příloha č.1 k usnesení č.75
ikonka - bylo změněno usn. 47/2018
ikonka - mění usnesení usn. 188/1998
Usnesení č.76 128 kB
177 kB
1554/15 Návrh změn Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA)
Příloha č.1 290 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.76
ikonka - mění usnesení usn. 922/2011
Usnesení č.77 129 kB
174 kB
5/16 Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů
Usnesení č.78 131 kB
180 kB
44/16 Návrh investiční pobídky pro strategickou investiční akci společnosti INA Lanškroun, s. r. o.
Usnesení č.79 131 kB
178 kB
50/16 Koncepce vězeňství do roku 2025
Usnesení č.80 138 kB
186 kB
1557/15 Podnět Rady vlády České republiky pro lidská práva k otázce vězeňství
Usnesení č.81 128 kB
175 kB
1568/15 Návrh Plánu implementace Státní kulturní politiky na léta 2015 až 2020 (s výhledem do roku 2025)
Usnesení č.82 129 kB
176 kB
71/16 Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 až 2022
Usnesení č.83 132 kB
176 kB
83/16 Odůvodnění veřejné zakázky D1 modernizace – úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov
Usnesení č.84 131 kB
176 kB
84/16 Odůvodnění veřejné zakázky D1 modernizace – úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov
Usnesení č.85 135 kB
180 kB
82/16 Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na léta 2016 až 2019
Usnesení č.86 126 kB
174 kB
75/16 Žádost o zabezpečení letecké dopravy českého paralympijského týmu na Letní paralympijské hry
Usnesení č.87 132 kB
176 kB
78/16 Návrh na ratifikaci Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 183 o ochraně mateřství
Příloha č.1 108 kB
15 kB
Příloha č.1 k usnesení č.87
Usnesení č.88 131 kB
174 kB
61/16 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 4. září 2013 č. 683, k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Seychelské republiky o letecké dopravě
ikonka - mění usnesení usn. 683/2013
Usnesení č.89 128 kB
176 kB
94/16 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 3. a 4. února 2016
Usnesení č.90 128 kB
176 kB
93/16 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 18. a 19. února 2016 v Bruselu
Usnesení č.91 127 kB
176 kB
95/16 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Řecké republiky Nikose Kotziase v České republice dne 16. února 2016
Usnesení č.92 127 kB
172 kB
73/16 Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy vysoké představitelky Evropské unie a místopředsedkyně Evropské komise Federicy Mogheriniové v České republice dne 11. ledna 2016
Usnesení č.93 126 kB
174 kB
110/16 Návrh na jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Usnesení č.94 128 kB
176 kB
104/16 Odůvodnění významné veřejné zakázky ND - Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
ikonka - bylo změněno Usnesení č.95 136 kB
181 kB
115/16 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Řecké republice, Turecké republice a v Makedonské republice ve dnech 8. až 10. února 2016
ikonka - bylo změněno usn. 1044/2016
ikonka - ruší usnesení usn. 58/2016
Usnesení č.96 126 kB
177 kB
126/16 Návrh na vstup České republiky do řízení před norským soudem v kauze Michalákovi
Usnesení č.97 127 kB
174 kB
Hrozby a rizika mající vliv na bezpečnost České republiky ve střednědobém a dlouhodobém horizontu (2016 až 2020/2025) čj. D65/2016
Usnesení č.98 132 kB
184 kB
Návrh na použití finančních prostředků kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva, na posílení rozpočtové kapitoly 334 - Ministerstvo kultury čj. V63/2016

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk