Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-11-09
Program jednání 212 kB
114 kB
Dodatek č.1 189 kB
85 kB
Upozornění 127 kB
72 kB
Záznam z jednání 114 kB
Usnesení č.907 127 kB
170 kB
1363/15 Návrh nominace zástupce České republiky v Účetním dvoru EU pro období 2016 – 2022
Usnesení č.908 129 kB
172 kB
1458/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.909 130 kB
173 kB
934/15 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a ruší zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
Usnesení č.910 131 kB
174 kB
1065/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony
Usnesení č.911 131 kB
170 kB
1362/15 Návrh poslanců Martina Kolovratníka, Jana Birkeho, Zbyňka Stanjury, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 628)
Příloha č.1 118 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.911
Usnesení č.912 129 kB
171 kB
1364/15 Návrh pilotního projektu "Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny"
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.913 131 kB
174 kB
1340/15 Návrh usnesení vlády k informaci o stavu příprav centrálního nákupu státu a harmonogramu centrálního nákupu státu pro roky 2016-2020
ikonka - bylo zrušeno usn. 487/2019
Usnesení č.914 130 kB
170 kB
1344/15 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020: Program podpory - EXPANZE
Usnesení č.915 132 kB
172 kB
1348/15 Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2015 - 2018 pro oblast hazardního hraní
Usnesení č.916 129 kB
170 kB
1345/15 Silnice III/35847 - Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové
Usnesení č.917 131 kB
172 kB
1351/15 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu roku 2015 v kapitole 372 - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Usnesení č.918 131 kB
176 kB
1357/15 Žádost o souhlas rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu na rok 2015 v kapitole 308 – Národní bezpečnostní úřad
Usnesení č.919 124 kB
169 kB
1346/15 Změny ve složení členů Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury
Usnesení č.920 136 kB
177 kB
1355/15 Návrh na obeslání X. Konference ministrů členů Světové obchodní organizace, jmenování delegace České republiky a stanovení zásad jejího postupu
Usnesení č.921 130 kB
175 kB
1360/15 Návrh na sjednání Dohody o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé
Usnesení č.922 130 kB
170 kB
1359/15 Zpráva o účasti prezidenta republiky Miloše Zemana na setkání hlav států zemí Visegrádské skupiny v Maďarsku ve dnech 7. - 9. října 2015
Usnesení č.923 130 kB
170 kB
1371/15 Schválení dokumentace programu ev. č. 127 65 Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel
Usnesení č.924 150 kB
173 kB
1378/15 Návrh na obeslání 7. zasedání smluvních stran Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer (17. - 19. listopadu 2015, Budapešť, Maďarsko)
Příloha č.1 116 kB
37 kB
Příloha č.1 k usnesení č.924
Usnesení č.925 135 kB
173 kB
1367/15 Návrh na obeslání 29. Shromáždění Mezinárodní námořní organizace (IMO), Londýn, 23. listopadu - 2. prosince 2015
Příloha č.1 121 kB
53 kB
Příloha č.1 k usnesení č.925
Usnesení č.926 127 kB
171 kB
1368/15 Účast předsedy vlády ČR a místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace na Vallettském summitu k migraci konaném ve dnech 11. – 12. listopadu 2015 v Maltské republice
Usnesení č.927 127 kB
172 kB
1397/15 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády České republiky v Čínské lidové republice ve dnech 21. - 27. listopadu 2015
Usnesení č.928 131 kB
172 kB
1398/15 Změna usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2015 č. 800 o nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Brdy
ikonka - mění usnesení usn. 800/2015

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk