Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-10-19
Program jednání 191 kB
140 kB
Záznam z jednání 118 kB
ikonka - bylo změněno Usnesení č.826 137 kB
178 kB
1268/15 Postup přípravy koncepce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje
ikonka - bylo změněno usn. 562/2018 , usn. 503/2017
ikonka - mění usnesení usn. 952/2013
Usnesení č.827 140 kB
180 kB
1075/15 Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách
Příloha č.1 534 kB
Příloha č.1 k usnesení č.827
ikonka - ruší usnesení usn. 1176/2008
Usnesení č.828 130 kB
175 kB
1196/15 Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, s nímž má právo hospodařit Palivový kombinát Ústí, státní podnik, do vlastnictví Statutárního města Chomutova dle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku ve znění pozdějších předpisů
Příloha č.1 159 kB
59 kB
Příloha č.1 k usnesení č.828
Usnesení č.829 129 kB
170 kB
1232/15 Návrh poslance Martina Plíška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 599)
Příloha č.1 118 kB
51 kB
Příloha č.1 k usnesení č.829
Usnesení č.830 130 kB
170 kB
1233/15 Návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 601)
Příloha č.1 125 kB
43 kB
Příloha č.1 k usnesení č.830
Usnesení č.831 130 kB
171 kB
1271/15 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.832 129 kB
171 kB
1272/15 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců
Usnesení č.833 128 kB
172 kB
1263/15 Návrh na změnu systemizace spočívající v navýšení objemu prostředků na platy státních zaměstnanců a zaměstnanců služebních úřadů s účinností od 1. listopadu 2015
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.834 129 kB
173 kB
1245/15 Návrh ustanovení hodnotících komisí pro veřejné zakázky zadávané Ministerstvem financí v rámci programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje
Příloha č.1 120 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.834
Příloha č.2 116 kB
30 kB
Příloha č.2 k usnesení č.834
ikonka - bylo zrušeno usn. 240/2017
ikonka - ruší usnesení usn. 685/2014
ikonka - mění usnesení usn. 295/2013
Usnesení č.835 131 kB
171 kB
1275/15 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly 355 - Ústav pro studium totalitních režimů v roce 2015
Usnesení č.836 126 kB
169 kB
1225/15 Jmenování člena Dozorčí rady Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví za Ministerstvo práce a sociálních věcí
Usnesení č.837 127 kB
170 kB
1226/15 Odvolání a jmenování člena Správní rady Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky
Usnesení č.838 128 kB
174 kB
1249/15 Návrh na uskutečnění setkání ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny a západního Balkánu v Praze ve dnech 12. - 13. listopadu 2015
Usnesení č.839 127 kB
170 kB
1240/15 Návrh na uskutečnění návštěvy ministra kultury ČR ve Státu Izrael ve dnech 24. – 28. října 2015
Usnesení č.840 128 kB
172 kB
1239/15 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí ve Vietnamské socialistické republice a v Malajsii ve dnech 20. - 28. října 2015
Usnesení č.841 128 kB
174 kB
1248/15 Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta Státu Izrael pana Reuvena Rivlina v České republice ve dnech 20. – 23. října 2015
Usnesení č.842 131 kB
174 kB
1224/15 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Sierra Leone o letecké dopravě
Usnesení č.843 130 kB
173 kB
1300/15 Návrh opatření v souvislosti s vysláním příslušníků Policie České republiky do Maďarska, vysíláním styčných pracovníků ministerstva do třetích zemí, financováním účasti v civilních strukturách EU, úhradou nadtarifů příslušníků Policie České republiky a navýšením výdajů v rámci stávajících zařízení pro zajištění cizinců
Usnesení č.844 131 kB
171 kB
1299/15 Vyhodnocení součinnostního cvičení Policie České republiky a Armády České republiky „Sektor B“
Usnesení č.845 125 kB
170 kB
1293/15 Návrh na jmenování do hodností generálů
Usnesení č.846 128 kB
170 kB
1294/15 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády České republiky v Jordánském hášimovském království ve dnech 24. a 25. října 2015
Usnesení č.847 124 kB
169 kB
1295/15 Návrh na jmenování do hodnosti generála

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk