Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-10-05
Program jednání 241 kB
156 kB
Záznam z jednání 122 kB
Usnesení č.777 128 kB
170 kB
1158/15 Návrh poslanců Jaroslava Zavadila, Romana Sklenáka, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (sněmovní tisk č. 592)
Příloha č.1 122 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.777
Usnesení č.778 131 kB
170 kB
1159/15 Návrh poslanců Martina Lanka, Davida Kádnera, Marka Černocha, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Karla Fiedlera, Jiřího Štětiny a Augustina Karla Andrleho Sylora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 593)
Příloha č.1 189 kB
80 kB
Příloha č.1 k usnesení č.778
Usnesení č.779 130 kB
170 kB
1160/15 Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 585)
Příloha č.1 118 kB
56 kB
Příloha č.1 k usnesení č.779
Usnesení č.780 129 kB
176 kB
1106/15 Personální zajištění kontrol v oblasti zaměstnanosti, prevence nelegálního zaměstnávání a provozu Call centra
Příloha č.1 277 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.780
Usnesení č.781 134 kB
178 kB
1104/15 Aktualizace Dohody mezi Českou republikou – Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky na straně jedné, OKD, a.s., New World Resources N.V. a New World Resources Plc. na straně druhé, o poskytnutí státní pomoci na uzavření Dolu Paskov
Usnesení č.782 125 kB
170 kB
898/15 Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek
Usnesení č.783 126 kB
170 kB
966/15 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
Usnesení č.784 129 kB
169 kB
991/15 Návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
Usnesení č.785 124 kB
168 kB
414/15 Návrh nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
Usnesení č.786 132 kB
170 kB
1148/15 Vyrozumění veřejné ochránkyně práv vládě České republiky ve věci ubytovacích zařízení poskytujících služby sociální péče bez oprávnění
Usnesení č.787 130 kB
170 kB
1144/15 Odůvodnění veřejné zakázky Dálnice D8 oprava AB vozovky km 5,151 až -2,248 L
Usnesení č.788 131 kB
170 kB
1155/15 Aktualizace složení hodnotící komise, ustanovené usnesením vlády České republiky ze dne 8. června 2015 č. 441, k významné veřejné zakázce s názvem "Poskytování služeb fyzické ostrahy a pultu centralizované ochrany v objektech Ministerstva kultury a jeho příspěvkových organizací a státních fondů"
ikonka - mění usnesení usn. 441/2015
Usnesení č.789 126 kB
168 kB
1180/15 Návrh na jmenování do hodnosti generála
Usnesení č.790 128 kB
168 kB
1198/15 Třetí doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015
ikonka - bylo změněno Usnesení č.791 127 kB
168 kB
1184/15 Poskytnutí peněžního daru Rozvojovému programu OSN v Bosně a Hercegovině v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR
ikonka - bylo změněno usn. 703/2018
Usnesení č.792 128 kB
168 kB
1187/15 Žádost o zabezpečení letecké dopravy reprezentačního družstva České republiky v házené žen
Usnesení č.793 128 kB
168 kB
1167/15 Zpráva z pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Ukrajiny Pavlo Klimkina v České republice uskutečněné dne 19. května 2015
Usnesení č.794 128 kB
168 kB
1175/15 Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí a náboženských záležitostí Kostarické republiky Manuela Gonzáleze Sanze v České republice ve dnech 8. – 11. září 2015
Usnesení č.795 128 kB
168 kB
1166/15 Zpráva o schůzce ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny, Lucemburska a Německa v Praze dne 11. září 2015
Usnesení č.796 128 kB
168 kB
1174/15 Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Francouzské republiky Laurenta Fabiuse v České republice ve dnech 23. – 24. srpna 2015
Usnesení č.797 129 kB
174 kB
1207/15 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Albánské republiky Ediho Ramy v České republice ve dnech 12. - 14. října 2015

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk