Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-09-30
Program jednání 195 kB
148 kB
Dodatek č.1 134 kB
76 kB
Záznam z jednání 121 kB
Usnesení č.767 128 kB
171 kB
191/15 Návrh zákona o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic)
Usnesení č.768 123 kB
169 kB
708/15 Věcný záměr zákona o dobrovolnictví
Usnesení č.769 123 kB
169 kB
1156/15 Jmenování soudců
Příloha č.1 127 kB
33 kB
Příloha č.1 k usnesení č.769
Usnesení č.770 129 kB
171 kB
1152/15 Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období leden až červen 2015
Usnesení č.771 129 kB
172 kB
1140/15 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení
Usnesení č.772 131 kB
173 kB
1141/15 Návrh na přijetí změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 15. května 2015
Usnesení č.773 133 kB
174 kB
1165/15 Návrh na obeslání 12. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe (12. až 23. října 2015, Ankara, Turecká republika)
Příloha č.1 130 kB
53 kB
Příloha č.1 k usnesení č.773
Usnesení č.774 128 kB
170 kB
1151/15 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Lotyšské republiky Edgarse Rinkēvičse v České republice dne 9. října 2015
Usnesení č.775 129 kB
170 kB
1163/15 Žádost o zabezpečení letecké dopravy hudebníků České filharmonie v rámci koncertu v Londýně ve dnech 17. a 19. dubna 2016
Usnesení č.776 129 kB
171 kB
1182/15 Změna ve způsobu zabezpečení činností spojených s agendou Rady hospodářské a sociální dohody České republiky
Příloha č.1 179 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.776

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk