Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-09-09
Program jednání 217 kB
120 kB
Dodatek č.1 187 kB
82 kB
Záznam z jednání 103 kB
Usnesení č.728 127 kB
172 kB
1056/15 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2014
Usnesení č.729 137 kB
178 kB
1080/15 Návrh na obeslání 70. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů a k pracovní návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana a pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí ve Spojených státech amerických
Usnesení č.730 128 kB
174 kB
1081/15 Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta republiky Miloše Zemana v Ázerbájdžánské republice ve dnech 14. až 17. září 2015
Usnesení č.731 134 kB
176 kB
1083/15 Návrh na obeslání Summitu OSN o udržitelném rozvoji a k pracovní návštěvě místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace ve Spojených státech amerických
Usnesení č.732 127 kB
174 kB
1086/15 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prvního místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Srbské republiky Ivici Dačiće v České republice ve dnech 14. - 15. září 2015
Usnesení č.733 133 kB
176 kB
1099/15 Vyjádření Vlády České republiky k návrhu I. senátu Ústavního soudu na zrušení ustanovení § 114b odst. 5 a (v rozsahu označení „§114b odst. 5“) ustanovení § 153a odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, vedenému pod spisovou značkou Pl. ÚS 13/15
Příloha č.1 308 kB
93 kB
Příloha č.1 k usnesení č.733
Usnesení č.734 129 kB
174 kB
1096/15 Navýšení výdajového limitu Státního fondu životního prostředí ČR pro rok 2015
Usnesení č.735 126 kB
173 kB
1103/15 Prodloužení platnosti druhé dohody o bilaterální půjčce mezi ČNB a MMF

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk