Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-08-26
Program jednání 184 kB
130 kB
Záznam z jednání 117 kB
Usnesení č.685 129 kB
170 kB
972/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.686 132 kB
173 kB
5/15 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko - psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb.
Usnesení č.687 129 kB
170 kB
969/15 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/27 Peněžní prostředky Fondu solidarity Evropské unie poskytnuté České republice v souvislosti s katastrofálními povodněmi
Usnesení č.688 130 kB
171 kB
373/15 Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/12 Hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu při realizaci projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií v kapitole Ministerstvo životního prostředí
Usnesení č.689 129 kB
170 kB
387/15 Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/13 Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené k realizaci projektu Obnova rybníka Jordán v Táboře
Usnesení č.690 131 kB
171 kB
889/15 Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/19 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí za rok 2013, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva životního prostředí za rok 2013
Usnesení č.691 130 kB
170 kB
425/15 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/08 Prostředky státu v oblasti důchodového pojištění
Usnesení č.692 132 kB
172 kB
513/15 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/18 Účetní závěrka a finanční výkazy Úřadu práce České republiky, které jsou předkládány jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí
ikonka - bylo změněno Usnesení č.693 129 kB
174 kB
917/15 Základní parametry zadávací dokumentace pro zadávací řízení na provoz Systému elektronického mýta po roce 2016 (Koncept přípravy Systému elektronického mýta po roce 2016 po zohlednění závěrů jednání koaličních expertů v srpnu 2015)
ikonka - bylo změněno usn. 188/2016
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.694 128 kB
171 kB
872/15 Akční plán pro rozvoj digitálního trhu
ikonka - bylo zrušeno usn. 684/2017
Usnesení č.695 128 kB
170 kB
1018/15 Zpráva o zavádění technologie DNSSEC a IPv6 ve státní správě
Usnesení č.696 130 kB
171 kB
1028/15 Návrh na změnu systemizace bezpečnostních sborů v kapitole Ministerstva vnitra v roce 2015
Usnesení č.697 128 kB
171 kB
1021/15 Odůvodnění významné veřejné zakázky Zajištění provozu a rozvoje informačního systému Státního zemědělského intervenčního fondu (IS SZIF)
Usnesení č.698 127 kB
170 kB
1020/15 Společné prohlášení k česko - německému strategickému dialogu ze dne 3. července 2015 v Berlíně
Usnesení č.699 129 kB
170 kB
1017/15 Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 46)
Příloha č.1 283 kB
Příloha č.1 k usnesení č.699
Usnesení č.700 124 kB
169 kB
1007/15 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2014
Usnesení č.701 129 kB
170 kB
1024/15 Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2015
Usnesení č.702 128 kB
170 kB
1025/15 Určení prošetřovatele podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu podle § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu
Usnesení č.703 136 kB
172 kB
1010/15 Návrh na realizaci usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 638 poskytnutím peněžního daru na podporu afghánských rozvojových programů a na fungování Afghánských národních bezpečnostních sil - využití prostředků v roce 2015
Usnesení č.704 134 kB
172 kB
1026/15 Návrh na obeslání 59. řádného zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii, konaného ve dnech 14. září a 18. září 2015 ve Vídni
Usnesení č.705 126 kB
170 kB
1023/15 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Íránské islámské republice ve dnech 4. až 7. září 2015
Usnesení č.706 128 kB
170 kB
1022/15 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Turecké republiky Mevlüta Çavuşoğlu v České republice dne 3. září 2015
Usnesení č.707 129 kB
170 kB
1009/15 Pracovní návštěva generálního tajemníka Organizace Severoatlantické smlouvy Jense Stoltenberga v České republice ve dnech 9. a 10. září 2015
Usnesení č.708 129 kB
172 kB
1013/15 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky o zřízení, působení a činnosti kulturních center
Usnesení č.709 131 kB
170 kB
1014/15 Návrh na zrušení usnesení vlády ze dne 9. listopadu 2011 č. 825, k návrhu na sjednání Obchodní dohody proti padělatelství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy, Austrálií, Kanadou, Japonskem, Korejskou republikou, Spojenými státy mexickými, Marockým královstvím, Novým Zélandem, Singapurskou republikou, Švýcarskou konfederací a Spojenými státy americkými
ikonka - ruší usnesení usn. 825/2011
Usnesení č.710 127 kB
171 kB
1044/15 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta republiky Miloše Zemana v Čínské lidové republice ve dnech 1. až 6. září 2015
Usnesení č.711 129 kB
174 kB
1047/15 Použití prostředků kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva, na posílení rozpočtu kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí
Usnesení č.712 130 kB
171 kB
1048/15 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany v roce 2015

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk