Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-06-08
Program jednání 80 kB
118 kB
Dodatek č.1 79 kB
108 kB
Záznam z jednání 117 kB
Usnesení č.440 55 kB
168 kB
580/15 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 385/2001 Sb., kterým se stanoví jednotková výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody
ikonka - bylo změněno Usnesení č.441 75 kB
172 kB
664/15 Návrh změny usnesení vlády České republiky ze dne 15. října 2014 č. 839 k odůvodnění významné veřejné zakázky s názvem Poskytování služeb fyzické ostrahy a pultu centralizované ochrany v objektech Ministerstva kultury a jeho příspěvkových organizací a státních fondů a ustanovení hodnotící komise k této významné veřejné zakázce
ikonka - bylo změněno usn. 788/2015
ikonka - mění usnesení usn. 839/2014
Usnesení č.442 60 kB
167 kB
641/15 Odůvodnění veřejné zakázky D1 modernizace - úsek 06, EXIT 49 Psáře - EXIT 56 Soutice
Usnesení č.443 60 kB
168 kB
642/15 Odůvodnění veřejné zakázky D1 modernizace - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš - EXIT 168 Devět Křížů
Usnesení č.444 56 kB
167 kB
666/15 Odvolání a jmenování člena Rady vlády pro národnostní menšiny za odbornou veřejnost
Usnesení č.445 66 kB
168 kB
655/15 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy palestinského ministra zahraničních věcí Rijáda Malkího s delegací v ČR ve dnech 16. - 17. června 2015 v rámci jednání česko-palestinské smíšené komise
Usnesení č.446 57 kB
167 kB
667/15 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí v Ukrajině dne 16. prosince 2014
Usnesení č.447 56 kB
169 kB
571/15 Návrh nařízení vlády o dalších překážkách ve službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat
Usnesení č.448 57 kB
169 kB
572/15 Návrh nařízení vlády o systému služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance
Usnesení č.449 56 kB
166 kB
573/15 Návrh nařízení vlády o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou
Usnesení č.450 55 kB
168 kB
574/15 Návrh nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek se zvláštní částí úřednické zkoušky
Usnesení č.451 59 kB
168 kB
553/15 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.452 55 kB
168 kB
534/15 Návrh nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území České republiky
Usnesení č.453 58 kB
168 kB
485/15 Personální posílení sekce pro informační technologie MPSV
Usnesení č.454 58 kB
170 kB
621/15 Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2014
Usnesení č.455 58 kB
167 kB
626/15 Návrh usnesení vlády České republiky o vyjmutí výzev č. 56 a 57 oblasti podpory 1.1. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z regulace zaměstnanosti
Usnesení č.456 60 kB
168 kB
680/15 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o povolení změn závazných ukazatelů státního rozpočtu v kapitole 377 - Technologická agentura České republiky v roce 2015
Usnesení č.457 62 kB
169 kB
679/15 Návrh změn závazně určených parametrů programu č. 135 320 Fondy EU a návrh rozpočtového opatření na přerozdělení finančních prostředků v rámci kapitoly Ministerstva zdravotnictví
Usnesení č.458 60 kB
168 kB
690/15 Vyjádření vlády České republiky k návrhu I. senátu Ústavního soudu na konstatování rozporu ustanovení § 72 odst. 1 věty první zákona č. 94/1963 Sb., o rodině s ústavním pořádkem, vedenému pod spisovou značkou Pl. ÚS 10/15
Příloha č.1 146 kB
58 kB
Příloha č.1 k usnesení č.458

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk