Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-06-03
Program jednání 96 kB
158 kB
Záznam z jednání 130 kB
Usnesení č.412 59 kB
168 kB
259/15 Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Usnesení č.413 56 kB
168 kB
258/15 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se změnou Ústavy České republiky týkající se úpravy pravomocí prezidenta republiky
Usnesení č.414 59 kB
142 kB
396/15 Návrh zákona o evidenci tržeb
Usnesení č.415 58 kB
169 kB
406/15 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
Usnesení č.416 58 kB
168 kB
600/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.417 58 kB
170 kB
415/15 Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek, integrované protidrogové politice a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně zdraví před návykovými látkami)
Usnesení č.418 60 kB
167 kB
632/15 Návrh poslanců Miroslava Kalouska a Františka Laudáta na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití (sněmovní tisk č. 478)
Příloha č.1 60 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.418
Usnesení č.419 56 kB
168 kB
157/15 Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v České republice
Usnesení č.420 55 kB
166 kB
633/15 Jmenování člena Rady Českého telekomunikačního úřadu
Usnesení č.421 67 kB
172 kB
610/15 Strategie správy rádiového spektra
Usnesení č.422 57 kB
167 kB
544/15 Aktualizace programu Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury
Usnesení č.423 58 kB
168 kB
616/15 Informace o nasazení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2014
Usnesení č.424 60 kB
170 kB
625/15 Stanovení předpokladů a požadavků pro přijetí do služebního poměru na služební místo vedoucího služebního úřadu Českého báňského úřadu a jmenování členů výběrové komise na služební místo vedoucího služebního úřadu Českého báňského úřadu
Příloha č.1 92 kB
72 kB
Příloha č.1 k usnesení č.424
Usnesení č.425 58 kB
168 kB
609/15 Žádost o udělení souhlasu kapitole Kanceláře Veřejného ochránce práv s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů zapojením do profilujících výdajů na řešení rozpočtově nekrytých výdajů programu č. 10901 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Kanceláře Veřejného ochránce práv
Usnesení č.426 59 kB
170 kB
591/15 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o letecké dopravě
Usnesení č.427 59 kB
171 kB
622/15 Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech
Usnesení č.428 71 kB
154 kB
624/15 Návrh na obeslání 39. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) (6. až 13. června 2015, Řím, Italská republika)
Usnesení č.429 58 kB
168 kB
603/15 Návrh na účast předsedy vlády na summitu Evropská unie - Společenství latinskoamerických a karibských států (EU - CELAC) v Bruselu ve dnech 10. a 11. června 2015
Usnesení č.430 56 kB
138 kB
635/15 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády ve Spolkové republice Německo ve dnech 12. a 13. června 2015
Usnesení č.431 57 kB
139 kB
638/15 Návrh na účast předsedy vlády na summitu předsedů vlád členských států Visegrádské skupiny v Bratislavě dne 19. června 2015
Usnesení č.432 57 kB
170 kB
634/15 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí ve Státě Izrael a na Palestinských územích ve dnech 6. až 8. června 2015
Usnesení č.433 56 kB
168 kB
636/15 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí ve Švýcarské konfederaci dne 9. června 2015
Usnesení č.434 57 kB
167 kB
604/15 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí u Svatého stolce a Suverénního řádu maltézských rytířů ve dnech 9. až 11. června 2015
Usnesení č.435 59 kB
166 kB
605/15 Návrh na uskutečnění návštěvy generálního tajemníka Rady Evropy Thorbjørna Jaglanda v České republice ve dnech 4. až 7. června 2015
Usnesení č.436 59 kB
168 kB
602/15 Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky vedené předsedou vlády na neformálním setkání hlav států a vlád členských států Evropské unie v Bruselu dne 23. dubna 2015
Usnesení č.437 61 kB
171 kB
644/15 Návrh na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany k ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky v rámci operace Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v roce 2015
Usnesení č.438 Návrh na změny ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky čj. V165/2015
Usnesení č.439 Změna usnesení vlády ze dne 8. prosince 2014 č. 1046/V, o předkrizovém plánu Ministerstva vnitra řešení migrační vlny z Ukrajiny čj. V164/2015

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk