Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-05-06
Program jednání 86 kB
138 kB
Dodatek č.1 71 kB
81 kB
Záznam z jednání 134 kB
Usnesení č.320 62 kB
168 kB
1356/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.321 64 kB
167 kB
477/15 Návrh poslanců Robina Böhnische, Michala Kučery, Josefa Hájka, Jana Zahradníka, Marie Pěnčíkové, Jiřího Junka, Jaroslava Holíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 451)
Příloha č.1 62 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.321
Usnesení č.322 63 kB
167 kB
478/15 Návrh poslanců Marka Černocha, Petra Adama, Jany Hnykové, Karla Fiedlera, Martina Lanka, Olgy Havlové, Davida Kádnera a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 453)
Příloha č.1 53 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.322
Usnesení č.323 59 kB
166 kB
323/15 Návrh změny ve složení Legislativní rady vlády
Usnesení č.324 75 kB
174 kB
479/15 O konceptu a finančním zajištění Česko-bavorské zemské výstavy v roce 2016 a o změně usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 667, o změně usnesení vlády ze dne 2. ledna 2014 č. 10, k uspořádání Česko-bavorské výstavy v roce 2016 a o jmenování vládního zmocněnce pro uskutečnění této výstavy
ikonka - mění usnesení usn. 10/2014
Usnesení č.325 62 kB
172 kB
449/15 Nové elity pro Sýrii - program stipendií vlády České republiky syrským uprchlíkům
Usnesení č.326 69 kB
165 kB
464/15 Seznam významných veřejných zakázek v resortu Ministerstva financí, které budou zahájeny v roce 2015 na základě usnesení vlády ze dne 10. dubna 2013 č. 246, o uložení povinnosti v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek
Usnesení č.327 60 kB
166 kB
465/15 Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 259)
Příloha č.1 262 kB
778 kB
Příloha č.1 k usnesení č.327
Usnesení č.328 62 kB
168 kB
472/15 Souhlas s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů minulých let na profilující výdaje, o které budou navýšeny národní programy v roce 2015
Usnesení č.329 101 kB
198 kB
444/15 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou za měsíc březen 2015
Usnesení č.330 60 kB
166 kB
471/15 Zpráva o plnění úkolů z Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 za rok 2014
Usnesení č.331 61 kB
167 kB
461/15 Poskytnutí peněžních darů do zahraničí k realizaci Programu Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů v roce 2015
Usnesení č.332 63 kB
172 kB
445/15 Naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2016 a léta následující
Usnesení č.333 69 kB
168 kB
475/15 Návrh účasti prezidenta republiky Miloše Zemana na summitu Východního partnerství v Rize ve dnech 21. a 22. května 2015
Usnesení č.334 63 kB
167 kB
474/15 Návrh na vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničních věcí států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v Turecké republice ve dnech 13. a 14. května 2015
Usnesení č.335 63 kB
168 kB
473/15 Účast delegace České republiky na Národním dni České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně dne 15. května 2015
Usnesení č.336 61 kB
171 kB
455/15 Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta Vietnamské socialistické republiky Truong Tan Sanga v České republice ve dnech 10. až 13. května 2015
Usnesení č.337 61 kB
169 kB
476/15 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedkyně Státní rady Čínské lidové republiky Liu Yandong v České republice ve dnech 15. až 18. června 2015
Usnesení č.338 60 kB
167 kB
489/15 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Usnesení č.339 75 kB
172 kB
481/15 Návrh na obeslání mezinárodní konference k přijetí nové politické deklarace Mezinárodní energetické charty delegací České republiky
Usnesení č.340 61 kB
169 kB
505/15 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta Regionu iráckého Kurdistánu Masúda Barzáního v České republice ve dnech 11. až 13. května 2015
Usnesení č.341 61 kB
167 kB
504/15 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v Rakouské republice za účelem účasti na pietním aktu v Mauthausenu dne 10. května 2015
Usnesení č.342 Posílení kapacity Bezpečnostní informační služby v letech 2015 až 2019 čj. D125/2015
Usnesení č.343 Opatření k dopadům elektronizace veřejné správy na činnost zpravodajských služeb a bezpečnostních sborů České republiky a o použití a změně zvláštních postupů k utajení a zajištění bezpečnosti při správě daní a pojistných a registraci smluv o důchodovém spoření čj. D131/2015

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk