Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-04-27
Program jednání 81 kB
108 kB
Dodatek č.1 73 kB
82 kB
Záznam z jednání 116 kB
Usnesení č.301 61 kB
165 kB
322/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.302 67 kB
166 kB
436/15 Návrh poslance Jana Volného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 437)
Příloha č.1 67 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.302
Usnesení č.303 67 kB
167 kB
437/15 Návrh poslanců Augustina Karla Andrleho Sylora, Pavla Bělobrádka, Daniela Hermana, Heleny Válkové, Leoše Hegera, Marka Černocha, Jiřího Koskuby a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 450)
Příloha č.1 54 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.303
Usnesení č.304 61 kB
166 kB
440/15 Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2015
Usnesení č.305 64 kB
166 kB
178/15 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/05 "Peněžní prostředky určené na financování vybraných programů v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí"
Usnesení č.306 62 kB
165 kB
230/15 Stanovisko Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/07 „Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci osy V Programu rozvoje venkova“
Usnesení č.307 65 kB
168 kB
278/15 Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 14/16 „Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad pro období 2007-2013 na rozvoj a obnovu regionálních zdravotnických zařízení“
Usnesení č.308 63 kB
166 kB
279/15 Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 14/09 „Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu, určené na realizaci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost“
Usnesení č.309 81 kB
186 kB
438/15 Ustanovení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, týkající se staveb pozemních komunikací: I/38 Znojmo obchvat II, I/14 Kunratice - Jablonec nad Nisou, D3 0309/I Bošilec – Ševětín, D3 0309/II Ševětín – Borek
Usnesení č.310 60 kB
165 kB
435/15 Seznam významných veřejných zakázek podle § 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadávaných v roce 2015 v resortu Ministerstva kultury
Usnesení č.311 61 kB
166 kB
441/15 Návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky
Usnesení č.312 74 kB
172 kB
439/15 Návrh na obeslání 68. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které se koná ve dnech 18. – 26. května 2015 v Ženevě
Příloha č.1 57 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.312
Usnesení č.313 61 kB
166 kB
433/15 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničního obchodu a zahraničních věcí Maďarska P. Szijjártó v České republice ve dnech 4. – 5. května 2015
Usnesení č.314 62 kB
168 kB
459/15 Aktuální informace o humanitární a konzulární situaci v Nepálu a možnostech reakce ČR
Usnesení č.315 74 kB
172 kB
458/15 Návrh dalšího postupu řešení pro zajištění provozu a rozvoje monitorovacího systému ESI fondů MS2014+
Usnesení č.316 58 kB
166 kB
456/15 Návrh na jmenování do hodností generálů
Usnesení č.317 59 kB
166 kB
457/15 Návrh na jmenování generálů v. v. do hodností generálporučíků
Usnesení č.318 75 kB
170 kB
450/15 Návrh na obeslání diplomatické konference k přijetí nového Aktu Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu delegací České republiky a stanovení zásad jejího postupu

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk