Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-04-15
Program jednání 79 kB
84 kB
Dodatek č.1 64 kB
40 kB
Záznam z jednání 114 kB
Usnesení č.260 59 kB
169 kB
1440/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.261 72 kB
173 kB
1551/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.262 58 kB
168 kB
235/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.263 55 kB
168 kB
1581/14 Návrh věcného záměru zákona o oceňování majetku
Usnesení č.264 72 kB
174 kB
383/15 Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 za rok 2014
Usnesení č.265 61 kB
172 kB
371/15 Personální posílení úseku nepojistných sociálních dávek Úřadu práce ČR před koncem roku 2014 - druhá fáze
Usnesení č.266 69 kB
168 kB
393/15 Návrh Státní kulturní politiky na léta 2015 - 2020 (s výhledem do roku 2025)
Usnesení č.267 61 kB
168 kB
384/15 Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi ke dni 31. 12. 2014
ikonka - mění usnesení usn. 496/2006
ikonka - bylo změněno Usnesení č.268 62 kB
170 kB
386/15 Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
ikonka - bylo změněno usn. 189/2018
Usnesení č.269 63 kB
170 kB
376/15 Aktualizace projektů III. a IV. TŽK ČR, včetně komplexního řešení problematiky jejich financování
Příloha č.1 26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.269
Příloha č.2 18 kB
Příloha č.2 k usnesení č.269
Usnesení č.270 56 kB
168 kB
390/15 Seznam všech významných veřejných zakázek rezortu dopravy za rok 2015
Usnesení č.271 60 kB
170 kB
391/15 Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek 39)
Příloha č.1 347 kB
Příloha č.1 k usnesení č.271
Usnesení č.272 56 kB
168 kB
400/15 Zpráva o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2014
Usnesení č.273 59 kB
169 kB
372/15 Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2014 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
Usnesení č.274 61 kB
173 kB
401/15 Odvolání a jmenování členů Dozorčích rad České průmyslové zdravotní pojišťovny, Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky a Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za Ministerstvo financí
Usnesení č.275 60 kB
159 kB
397/15 Návrh na přijetí změn Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
ikonka - bylo změněno Usnesení č.276 71 kB
166 kB
329/15 Návrh Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky
ikonka - bylo změněno usn. 630/2019 , usn. 629/2019
ikonka - mění usnesení usn. 929/2009
Usnesení č.277 69 kB
179 kB
340/15 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020
Usnesení č.278 56 kB
170 kB
350/15 Souhrnný plán akcí k 70. výročí ukončení 2. světové války
Usnesení č.279 61 kB
171 kB
379/15 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta republiky Miloše Zemana v Ruské federaci ve dnech 8. až 10. května 2015 u příležitosti oslav 70. výročí konce druhé světové války v Moskvě
Usnesení č.280 60 kB
172 kB
408/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.281 60 kB
171 kB
422/15 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta republiky Miloše Zemana v Polské republice (Gdaňsk) dne 7. května 2015
ikonka - bylo změněno Usnesení č.282 62 kB
173 kB
333/15 Koncept přípravy Systému elektronického mýta po roce 2016
ikonka - bylo změněno usn. 188/2016
ikonka - mění usnesení usn. 919/2013

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk