Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-03-09
Program jednání 73 kB
62 kB
Dodatek č.1 68 kB
42 kB
Záznam z jednání 68 kB
Usnesení č.165 54 kB
43 kB
1486/14 Návrh nařízení vlády o platových poměrech vojáků z povolání
Usnesení č.166 53 kB
40 kB
1434/14 Návrh nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
Usnesení č.167 56 kB
44 kB
70/15 Návrh na odprodej podzvukových taktických letounů L-159, požadované výzbroje a munice
Usnesení č.168 56 kB
42 kB
184/15 Připomenutí 70. výročí ukončení 2. světové války
Usnesení č.169 59 kB
45 kB
190/15 Návrh na uvolnění finančních prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva ve prospěch kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra v souvislosti s likvidací mimořádné události v areálu muničních skladů ve Vrběticích a ke změně systemizace bezpečnostních sborů v roce 2015
Usnesení č.170 54 kB
42 kB
228/15 Zpráva České republiky o naplňování doporučení z druhého cyklu Universálního periodického přezkumu
ikonka - bylo změněno Usnesení č.171 60 kB
48 kB
233/15 Návrh Statutu Vládní dislokační komise a regionálních dislokačních komisí
Příloha č.1 144 kB
88 kB
Příloha č.1 k usnesení č.171
ikonka - bylo změněno usn. 481/2017
ikonka - ruší usnesení usn. 859/2014 , usn. 248/2013
Usnesení č.172 53 kB
42 kB
243/15 Čtvrtletní zpráva Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi o průběhu vydávání majetku podle zákona č. 428/2012 Sb. – poslední čtvrtletí roku 2014
Usnesení č.173 58 kB
46 kB
234/15 Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené
Usnesení č.174 56 kB
42 kB
237/15 Účast zástupce České republiky na smutečním aktu k úmrtí bývalého prezidenta Spolkové republiky Německo Richarda von Weizsäckera v Berlíně dne 11. února 2015
Usnesení č.175 56 kB
42 kB
775/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
Usnesení č.176 57 kB
44 kB
251/15 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o programu pracovní dovolené
Usnesení č.177 55 kB
44 kB
249/15 Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky vedené předsedou vlády na neformálním setkání hlav států a vlád členských států Evropské unie v Bruselu dne 12. února 2015
Usnesení č.178 54 kB
42 kB
265/15 Veřejná zakázka „Zajištění zimní a běžné údržby silnic I. třídy na období po 1. 5. 2015“

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk