Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-02-09
Program jednání 92 kB
84 kB
Dodatek č.1 76 kB
34 kB
Záznam z jednání 73 kB
Usnesení č.84 58 kB
44 kB
90/15 Studie dopadu účasti či neúčasti České republiky v bankovní unii
Usnesení č.85 57 kB
43 kB
108/15 Finanční nástroje jako forma zajištění financování projektů v programovacím období 2014 – 2020
Usnesení č.86 57 kB
44 kB
91/15 Návrh koncepčního řešení regulace ve vodárenství
Příloha č.1 77 kB
47 kB
Příloha č.1 k usnesení č.86
Usnesení č.87 64 kB
49 kB
114/15 Programy podpory pro Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020
Usnesení č.88 52 kB
42 kB
105/15 Žádost o uvolnění prostředků v objemu 140 mil. Kč z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa do kapitoly 333 MŠMT za účelem zvýšení objemu v oblasti poskytování dotací soukromým školám v roce 2015
Usnesení č.89 57 kB
42 kB
112/15 Rozvoj a obnova ICT resortních informačních systémů
Usnesení č.90 63 kB
52 kB
80/15 Informace o stanovení výše platu představitelů státní moci a soudců podle zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
Usnesení č.91 54 kB
42 kB
122/15 Návrh změny ve složení Legislativní rady vlády - jmenování nového člena Legislativní rady vlády a odvolání stávajícího člena Legislativní rady vlády
Usnesení č.92 58 kB
43 kB
109/15 Zpráva o stavu požární ochrany kulturního dědictví
Usnesení č.93 59 kB
43 kB
121/15 Návrh na uspořádání regionální konference Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o bydlení a udržitelném rozvoji měst "Evropský Habitat" v České republice v březnu 2016
Usnesení č.94 58 kB
44 kB
110/15 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Gruzií o spolupráci v boji proti trestné činnosti
Usnesení č.95 55 kB
42 kB
115/15 Účast zástupce České republiky na inauguraci prezidentky Chorvatské republiky v Záhřebu dne 15. února 2015
Usnesení č.96 55 kB
42 kB
102/15 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Francouzské republice dne 11. ledna 2015
ikonka - bylo změněno Usnesení č.97 72 kB
55 kB
128/15 Návrh zabezpečení investiční přípravy akce Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu
Příloha č.1 123 kB
68 kB
Příloha č.1 k usnesení č.97
Příloha č.2 199 kB
112 kB
Příloha č.2 k usnesení č.97
ikonka - bylo změněno usn. 610/2017
Usnesení č.98 53 kB
41 kB
129/15 Návrh na odvolání a jmenování výkonného sekretáře Rady hospodářské a sociální dohody České republiky
Usnesení č.99 54 kB
41 kB
132/15 Návrh usnesení vlády České republiky o průběhu výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk