Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-01-14
Program jednání 104 kB
75 kB
Dodatek č.1 67 kB
36 kB
Záznam z jednání 61 kB
Usnesení č.17 52 kB
42 kB
1276/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.18 54 kB
42 kB
3/15 Realizace přesídlení malé skupiny syrských uprchlíků – 15 rodin s dětmi - z Jordánského hášimovského království
ikonka - bylo změněno Usnesení č.19 57 kB
46 kB
4/15 Zřízení Programu Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů
ikonka - bylo změněno usn. 189/2018
Usnesení č.20 66 kB
56 kB
1521/14 Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Společné soužití v roce 2015
ikonka - bylo změněno Usnesení č.21 59 kB
51 kB
1578/14 Implementační plány Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020, změna Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 a změna Statutu Rady vlády pro veřejnou správu
Příloha č.1 68 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.21
Příloha č.2 78 kB
36 kB
Příloha č.2 k usnesení č.21
ikonka - bylo změněno usn. 110/2018
ikonka - mění usnesení usn. 961/2014 , usn. 680/2014
Usnesení č.22 52 kB
44 kB
1587/14 Politika architektury a stavební kultury České republiky
Usnesení č.23 51 kB
43 kB
1543/14 Platové náležitosti finančního arbitra
Usnesení č.24 48 kB
40 kB
1544/14 Návrh usnesení vlády o jmenování zástupce finančního arbitra
Usnesení č.25 53 kB
42 kB
1585/14 Návrh na vyjmutí ČPP Transgas, s.p. z privatizace v souladu s § 5 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.26 53 kB
42 kB
1590/14 Zajištění přípravy, realizace a financování staveb veřejné silniční infrastruktury v souvislosti s rozšířením aktivit významného investora v komerční zóně Dobrovíz
Usnesení č.27 53 kB
43 kB
7/15 Podpora Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix České republiky
Příloha č.1 81 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.27
ikonka - ruší usnesení usn. 522/2014
Usnesení č.28 51 kB
42 kB
1580/14 Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013
Usnesení č.29 49 kB
40 kB
1576/14 Souhrnná zpráva za rok 2013 o plnění Národního akčního plánu prevence domácího násilí na léta 2011 až 2014
Usnesení č.30 54 kB
41 kB
1586/14 Návrh na změnu pověření výkonem práv akcionáře ve společnosti OTE, a. s.
Usnesení č.31 51 kB
41 kB
9/15 Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta Mongolska Cachijagijn Elbegdorže v České republice ve dnech 18. – 20. ledna 2015
Usnesení č.32 51 kB
42 kB
13/15 Uvolnění finančních prostředků na zajištění asistence při přesídlení krajanů v roce 2015
Usnesení č.33 55 kB
46 kB
17/15 Analýza právní úpravy a působnosti orgánů veřejné moci ve vztahu k nakládání s municí civilními subjekty
Usnesení č.34 58 kB
48 kB
30/15 Návrh usnesení vlády o průběhu výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk