Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-11-03
Program jednání 80 kB
89 kB
Dodatek č.1 62 kB
34 kB
Dodatek č.2 61 kB
35 kB
Záznam z jednání 91 kB
Usnesení č.889 53 kB
42 kB
1115/14 Návrh nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno
Usnesení č.890 57 kB
42 kB
1146/14 Situační zpráva k příspěvku v době částečné nezaměstnanosti, tzv. kurzarbeit
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.891 55 kB
44 kB
1107/14 Aktivizační opatření k řešení nepříznivé situace na trhu práce
ikonka - bylo zrušeno usn. 1127/2016
Usnesení č.892 55 kB
42 kB
1254/14 Návrh usnesení vlády ke zpracování zákonné úpravy evidence odborových a zaměstnavatelských organizací
Usnesení č.893 59 kB
45 kB
1231/14 Návrh na schválení personálních projektů ministerstev a dalších ústředních správních úřadů zpracovaných podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.894 55 kB
42 kB
637/14 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/17 „Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci Operačního programu Podnikání a inovace"
Usnesení č.895 56 kB
43 kB
906/14 „Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce NKÚ č. 13/21 – Peněžní prostředky operačního programu Životní prostředí určené na čištění odpadních vod“
Usnesení č.896 57 kB
43 kB
920/14 Stanovisko Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/28 „Podpora rybářství v České republice podle operačního programu Rybářství 2007-2013“
Usnesení č.897 55 kB
42 kB
917/14 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/27 - „Peněžní prostředky určené na akce oprav a údržby pozemních komunikací“
Usnesení č.898 57 kB
44 kB
1061/14 Stanovisko ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/34 „Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných organizačních složek státu“
Usnesení č.899 56 kB
43 kB
1088/14 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/30 „Peněžní prostředky určené na vybrané programy Ministerstva obrany a jím zřízených organizací a prodej nepotřebné části nemovitého majetku“
Usnesení č.900 54 kB
42 kB
1038/14 Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/31 "Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo zdravotnictví"
Usnesení č.901 57 kB
44 kB
1225/14 Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o povolení změny závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2014 kapitoly 327 Ministerstvo dopravy
Usnesení č.902 58 kB
46 kB
1244/14 Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013
Usnesení č.903 60 kB
44 kB
1252/14 Aktualizace investičních potřeb diplomatické mise České republiky v USA
Usnesení č.904 54 kB
42 kB
1253/14 Návrh změny usnesení vlády České republiky ze dne 4. června 2014 č. 430, k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů
ikonka - mění usnesení usn. 430/2014
Usnesení č.905 53 kB
43 kB
1251/14 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Libanonské republice, Jordánském hášimovském království a Spojených arabských emirátech ve dnech 12. - 16. listopadu 2014
Usnesení č.906 52 kB
42 kB
1248/14 Návrh na uskutečnění setkání ministrů zahraničních věcí České republiky a Rakouska s hejtmany českých a rakouských příhraničních regionů v Mikulově dne 11. listopadu 2014
Usnesení č.907 56 kB
44 kB
1267/14 Informace k mimořádné situaci související s výbuchy v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku
Usnesení č.908 55 kB
43 kB
1272/14 Návrh nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. ledna 2015
Usnesení č.909 52 kB
42 kB
1280/14 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Chorvatské republiky Zorana Milanoviće v České republice ve dnech 10. – 11. listopadu 2014
Usnesení č.910 52 kB
42 kB
1279/14 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 5. - 6. listopadu 2014
Usnesení č.911 Návrh na vydání souhlasu vlády se spoluprací Úřadu pro zahraniční styky a informace se zpravodajskými službami č.j. D353/2014

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk