Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-10-20
Program jednání 93 kB
78 kB
Záznam z jednání 66 kB
ikonka - bylo změněno Usnesení č.850 73 kB
60 kB
1202/14 Návrh na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok 2017
ikonka - bylo změněno usn. 899/2015
Usnesení č.851 58 kB
44 kB
950/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.852 61 kB
48 kB
1199/14 Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období let 2014 až 2020 – září 2014
ikonka - mění usnesení usn. 581/2014 , usn. 557/2014 , usn. 556/2014 , usn. 555/2014 , usn. 182/2014
Usnesení č.853 56 kB
42 kB
1194/14 Změna průřezového programu Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015 (BV II/1-VZ)
Usnesení č.854 58 kB
44 kB
1186/14 Rozdělení podniku Státní tiskárna cenin, státní podnik, odštěpením se současným vznikem nového státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb
Usnesení č.855 54 kB
42 kB
1191/14 Vyjádření České republiky k některým závěrečným doporučením Výboru Organizace spojených národů pro lidská práva
Usnesení č.856 56 kB
44 kB
1200/14 Souhrnné hodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2013 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2013
Příloha č.1 56 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.856
Usnesení č.857 59 kB
45 kB
1195/14 Převod gesce členství České republiky v Rozšířené parciální dohodě o Skupině pro spolupráci při boji proti zneužívání drog a nezákonnému obchodu s drogami (Skupina Pompidou)
ikonka - bylo změněno Usnesení č.858 52 kB
41 kB
1196/14 Změna Statutu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Příloha č.1 116 kB
88 kB
Příloha č.1 k usnesení č.858
ikonka - bylo změněno usn. 624/2019 , usn. 697/2016
ikonka - mění usnesení usn. 685/2011
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.859 51 kB
42 kB
1201/14 Změna usnesení vlády ze dne 10. dubna 2013 č. 248, k návrhu Statutu Vládní dislokační komise a k návrhu Statutu regionálních dislokačních komisí (přílohy č. 1)
ikonka - bylo zrušeno usn. 171/2015
ikonka - mění usnesení usn. 248/2013
Usnesení č.860 59 kB
48 kB
1184/14 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Francouzskou republikou týkající se spolupráce v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům
Usnesení č.861 53 kB
42 kB
1183/14 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2013 č. 879, k návrhu na sjednání Protokolu o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce
ikonka - mění usnesení usn. 879/2013
Usnesení č.862 51 kB
42 kB
1204/14 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí ve Státě Izrael a na Palestinských územích ve dnech 4. až 6. listopadu 2014
Usnesení č.863 52 kB
41 kB
1217/14 Návrh na vyslovení souhlasu vlády s odvoláním a jmenováním ředitele Vojenského zpravodajství

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk